Site İçi Arama

WTM RAPORU YAYINLANDI

World Travel Market Global Trends 2015 Raporu’na göre, dünya turizminin istikrarlı gelişmesinin önünde iki önemli engel var. Büyüme potansiyelini ekonomik ve siyasi istikrarsızlık sınırlayacak.

WTM RAPORU YAYINLANDI

World Travel Market Global Trends 2015 Raporu’na göre, dünya turizminin istikrarlı gelişmesinin önünde iki önemli engel var. Son yıllarda % 4 ortalama ile büyüyen turizmin; siyasi, ekonomik ve coğrfi istikrarsızlıklardan dolayı daha düşük seviyelerde gelişmesi bekleniyor.

Küresel görünüm ve istikrar

Küresel olarak istikrarlı bir iktisadi büyümenin henüz belirgin olmadığını ortaya koyan raporda, bu belirsizliğin başlıca nedenleri olarak; Ortadoğu, Kuzey Afrika, Ukrayna ve Rusya gibi merkezlerdeki politik, coğrafi ve ekonomik istikrarsızlıklar, ABD’daki faiz artışı beklentileri, petrol fiyatlarının dalgalanması ve AB bölgesindeki kriz gösteriliyor.

Ekonomik gelişme anlamında gelişmiş ülkelerin toparlanmaya başladığı ancak gelişmekte olan ülkelerde ise yavaşlamanın hakim olduğu vurgulanırken, küresel ekonominin büyüme lideri Çin’de son dönemlerde görülen ekonomik dalgalanmaya dikkat çekliyor.

Son yıllarda görülen bu olumsuzluklar karşısında turizmin % 4 ile büyüme eğilimini koruduğu ancak 2015 için daha ılımlı bir büyüme öngörüldüğü ortaya konuyor.

Turizmde beklenen yavaşlama eğilimi ile beraber başta Çin olmak üzere, Asya Pasifikler’de görülen yurtdışı çıkış eğilimi ve harcama artışları, 96 milyar Dolar satış hacmine ulaşan mobil rezervasyonlardaki gelişmenin altı çiziliyor.


Gelecek 5 yıl beklentileri

Harcamalarda büyüme yavaşlayacak

Küresel turizmin gelecek dönem beklentilerini ortaya koyan verilere göre, 2014 yılında % 2-3 arasında artan iç ve dış pazar seyahat harcamalarının; 2015 ve sonrasında, biraz yükselerek % 5’e yaklaşması, 2020’ye doğru da % 5’in altna kalmaya devam etmesi söz konusu.

Diğer yandan küresel çapta kişibaşınveya seyahat başına harcamaların büyüme eğiliminde bir değişme beklenmiyor.

Her yıl % 10’da fazla gelişim gösteren seyahtçilerin online seyahat harcamalarının 2014-2020 döneminde % 5’lere yakın bir seviyeye ineceği öngörülüyor.

Son yılların en hızlı gelişmelerinin yakalandığı mobil seyahat harcamalarında ise çok ciddi bir yavaşlama bekleniyor. Her % 30-40 gelişme gösteren mobil seyahat harcamalarındaki artışın 2016’da % 20’lere 2020’ye doğru da % 15’lere inmesi bekleniyor.

 

Raporun Geniş Özeti, RAPOR bölümünde görülebilir.

03.11.2015
TÜM HABERLER

E-BÜLTEN ABONELİĞİ
TR
...
antalya haber