ACCOR HEARTİST DAYANIŞMASI BÜYÜYOR

Accor Heartist Dayanışması, yemek ve profesyonel katılım konusundaki eğitim çabalarını sürdürmek ve dezavantajlı gençleri desteklemek amacıyla, uzun soluklu ortak derneklerinde beş amiral gemisi projeye desteğini yeniliyor.

Accor Heartist

2008’den bu yana, bağış fonunun yeni adı olan Accor Heartist Dayanışması, istihdam edilebilirliklerini artırarak yoksulluk riski altındaki kişilerin ekonomik ve sosyal dışlanmasıyla mücadeleye yardımcı oldu.

Accor Heartist Solidarity 

Accor Heartist Dayanışması, finansal ve teknik destek sağlayarak derneklerin sağlık krizinin ilk aylarını atlatmasına yardımcı oldu.

Sébastien Bazin’in başkanlığındaki Accor Heartist Dayanışması Yönetim Kurulu, fonun daha önce desteklenen beş projeye katılımını yeniledi.

Leave a Reply