ACCOR’DAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE BAĞLI TAHVİL

Sustainability-Linked Bond

Grubun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine endeksli Sürdürülebilirliğe Bağlı Tahvil uygulaması açıklandı. Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvil 700 milyon € tutarındaki

bu ihraçtan elde edilen gelir esas olarak mevcut borcun bir kısmını yeniden finanse etmek için kullanılacak.

Borç profilini optimize etmek

Yatırımcıların sürdürülebilir finansmana olan bağlılığını gösteren bu yolla Accor, borç profilini optimize etmeye ve finansman stratejisini hedefleri ile daha da uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Bu işlem, Grubun sürdürülebilir büyümeye geçişini hızlandırma ve sera gazı emisyonlarını azaltma taahhüdünü artırma ve tüm değer zincirini dahil ederek çevresel ve sosyal değerlerini ortaya koyma konusundaki isteğini gösteriyor.

Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvil Çerçevesi (Sustainability-Linked Bond) uyarınca ihraç edilen bu tahviller, 2019’a kıyasla 2025 yılına kadar Grubun sera gazı emisyonu azaltma hedeflerine endeksli.

Leave a Reply