BALEAR’DA TURİZM YASASI

Balear Adaları’nın yeni Turizm Yasası

Balear Adaları Hükümeti, adaların sosyal ve ekolojik olarak daha sürdürülebilir bir destinasyon olması için gerekli değişiklikleri yapmaya odaklanan yeni Özerk Turizm Yasasını sundu. İstihdam kalitesinde, ücretlerde, girişimciler için fırsatlarda, iş dünyasında, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikte, rekabet gücünde, eşitlik ve haklar içeren yeni düzenlemelerin 2019’a geri dönmek değil, her açıdan daha iyi bir noktaya ulaşmak anlamına gelecek

Otel ölçeklerin değiştirilmesi

Otel sınıflandırmasını oluşturmak için ölçeklerin değiştirilmesine ek olarak, ana yenilik, tüm otellerin yiyecek, su, atık ve temiz enerji için bir döngüsellik planına sahip olması gerekliliği olarak açıklandı.

Gıda ve enerji öncelikleri


Gıda alanında nesli tükenmekte olan türlerin kullanımı yasaklanacak ve Balear kökenli balık ve kabuklu deniz ürünlerinin izlenebilirliği zorunlu olarak tesis edilecek.

Enerjiye alanında turizm işletmeleri fuel oil kazanlarını doğalgaz veya elektrikli olanlarla değiştirmek zorunda kalacak.

Su kullanımı

Su konusunda oteller, tuvalet rezervuarlarına çift butonlu sistemler, lavabo muslukları, küvetler ve duşlara su tasarrufu sağlayan cihazlar takmak zorunda kalacak.

Nehir suyunun kullanımı, işletmenin sınıflandırılmasında dikkate alınacak bir faktör olacaktır. Ayrıca su tüketimini ölçmek zorunda kalacaklar.

Atık açısından, tek kullanımlık olanakların kullanılması yasak. Kağıt broşürleri QR kodlarla değiştirmek zorunda. Turist işletmelerinin de üretilen atık miktarını ölçmeleri ve binaların sıcaklıklarını kapsamlı bir şekilde kontrol etmeleri gerekiyor.

Norm, oda hizmetçilerinin korunmasını artırmayı da amaçlıyor.Leave a Reply