DANA VE KUZU KARKAS FİYATLARI

Turizm istatistik merkezi Turizm Databank’ın Ulusal Kırmız Et Konseyi UKON verilerinden aldığı bilgilere göre, otellerin ve restoranların önemli gider kalemlerinden Dana Eti fiyatları, eylül ikinci haftasında, kesimhanelerde aylık % 4,4 artarken, yıllık % 112 yükseldi. Kombinalar ve kesimhanelerdeki haftalık Yağsız Dana fiyatları 97,81 TL oldu. Fiyatlar 2021 yılının aynı dönemde ortalama 44 TL dolayında idi. Diğer yandan Yağsız Kuzu karkas fiyatları da 52,3 TL’den 90,3 TL’ye yükseldi.
According to the information obtained by the Tourism Databank, the tourism statistics center, from the National Red Meat Council UKON data, the prices of Veal, which is one of the important expense items of hotels and restaurants, increased by 4,4% monthly in the slaughterhouses in the second week of September, and increased by 112% annually. Weekly Lean Veal prices in combines and slaughterhouses became 97.81 TL. Prices were around 44 TL on average in the same period of 2021. On the other hand, Lean Lamb carcass prices increased from 52.3 TL to 90.3 TL.

Kombinalar ve kesimhanelerde
Yağsız Dana Kesim ve Yağsız Kuzu Karkas Fiyatları-TL
(Bölge Ortalamaları

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Kaynak: Ulusal Kırmız Et Konseyi UKON, Derleme Turizmdatabank