ERKEN TÜRK TARİHİ

Türk (Türük, OQ, ON, TATAR) kültürüne ait tamgalar; insan düşüncesi, yaşayışı ve doğal dengelerden soyutlanarak çıkartılmıştır.

KAZIM MİRŞAN DEŞİFRELERİ VE KATKILARIM

ANTİK SURA KENTİ YAZITI / SURİYE-RAKKA

TALAS AÇIKTAŞ YAZITI: ON NOTASI / KAZAKİSTAN

KENSİNGTON RUNESTONE/ ABD

ORHUN/URQUN YAZITLARI/ MOĞOLİSTAN

ORHON GRAMERİ HAKKINA HERŞEY /Erol Karabulut

Orhun Yazıtlarında
“BUMİN VE İSTEMİ” KAĞAN SORUNU

GÖKTÜRK adında bir devletimiz var mı?