Gündem

Turizmin gündeminden önemli yapısal başlıklar

Turizmin gündeminde olan önemli konular hakkında kısa sunular…

Yurtiçi Seyahat Pazarı 2019 yayınlandı

Yurt içinde ikamet eden 26,6 milyon kişi seyahate çıktı. Geçen yıla göre % 0,7 daralma oldu. İlk yarıda yurt içinde ikamet eden 26,6 milyon kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı % 2,6 düşerek 33,4 milyon oldu. Bu yarıda seyahate çıkanların yaptıkları seyahat harcamaları % 29,7 artarak 17,7 milyar TL’ye çıktı. DETAYLAR

Oteller 2020’de ne kadar vergi ödeyecek?

Yasa onaylanırsa; Konaklama sektörü 2020’de; Konaklama vergisi ve TGA katkı payları ödeyecek. Turizmdatabank, Antalya özelinde yaptığı “etki” analizi ile; hangi tesisin ne kadar vergi ve katkı ödeyeceğini tahmin etti. Bulgulara göre; 2020’de ödenmesi gereken vergi ve katkı payı 3 milyar TL’yi bulabilir. 5 yıldızlı bir tesisin ödeyeceği miktar da 3 milyon TL’yi bulabilir.
Analizde açıklanan detaylı veriler şöyle:
-Hangi tesis ve otel ne kadar konaklama vergisi ödeyecek?
-Hangi tesis ve otel ne kadar TGA katkı payı ödeyecek?
-Hangi İL ne kadar konaklama vergisi ödeyecek?
-Konaklama vergisinde esas payı hangi iller ödeyecek?
-5 Yıldızlı bir otel ne kadar konaklama vergisi ödeyecek?
-5 Yıldızlı bir otel ne kadar TGA katkı payı ödeyecek?

DETAYLAR KONAKLAMA VERGİSİNİN ETKİ ANALİZİ: ANTALYA ÖRNEĞİ
2020’de Antalya Konaklama Sektörünün Vergi Yükleri

Turizmde 2020 hedefleri açıklandı?

2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre; Türkiye’ye 51,1 milyonu yabancı toplam 58 milyon kişi gelecek. 40,8 milyar Dolar gelir kazanılacak. Kişi başına ortalama harcama 703 Dolar olacak. Ortalama konaklama süresi 9.9 gün, kişibaşına gecelik gelir 71 Dolar olacak. Kaynak

Konaklama Vergisinde kim ne kadar ödeyecek?

2018 yılı gecelemeleri üzerinden yapılan tahmine göre; yeni vergiden kim ne kadar para ödeyecek? DETAY

TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI

1 Ekim 2019’da uygulamaya alınan Turizm Payı yükümlülüklerine dair Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği yayımlandı. Bu payları nasıl hesaplayıp nereye ödeyeceğinin örneklerle anlatıldı. Resmi Gazete

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ TEŞKİLATI VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki ve görevleri, Ajans yöneticisinin atanması, Ajansın teşkilat yapısı ve çalışması ile Yönetim Kurulunun seçimle belirlenecek üyelerinin seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Resmi Gazete

Türkiye Tesis (Otel) Gecelemeleri Analizi, 2019 yayınlandı

Faaliyette ve yatırım aşamasında olan konaklama tesislerinde yaklaşık 1,7 milyon yatağa sahip olan Türkiye turizminin analizinde; bu yatakların doluluğu anlamına gelen GECELEME bazlı analiz çok hayatidir. konaklama tesislerinde yapılan gecelemelerin seyrini, TÜİK ve KTB berileri ile, iller bazında ele alan bir araştırma yaptık . Araştırmanın özet bulguları için ÜYE olunuz.

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN: Kanun No. 7183 / Kabul Tarihi: 11/7/2019

Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulması, yönetimi, denetimi, gelirleri ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir…Resmi Gazete Yayını

TURİZM TESİSLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların üzerinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Resmi Gazete yayını