Gündem

Turizmin gündeminden önemli yapısal başlıklar

Turizmin gündeminde olan önemli konular hakkında kısa sunular…

Koronovirüsü: İstikrar Kalkanı paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart 2020’de Korona virüsüne karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında 100 milyar TL’lik İstikrar Kalkanı paketi açıkladı. Pakette turizme ilişkin önemli maddeler de bulunuyor.
Pakette neler var?
1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelendi.
2- Konaklama vergisi Kasım 2020’ye kadar uygulamayacak.
3- Otellerde irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendi.
4- İç havayolu taşımacılığında KDV, 3 ay süreyle % 18’den % 1’e indirildi.
5- COVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak.
6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.
7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.
8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecek.
9- Vatandaşların için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınması teşvik edilecek.
9- Vatandaşların için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınması teşvik edilecek.
10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını % 80’den % 90’a çıkarılacak, asgari peşinat % 10’a düşürülecek.
11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülecek.
12- Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren içeren muhtasar beyannamelerin sürelerini 3 ay ertelenecek.
13- Asgari ücret desteğini devam edecek.
14- Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edilecek.
15- Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilecek.
16- En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltilecek.
17- Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan ayı başında ödenecek. Maaş promosyon ödemeleri de, doğrudan hesaplarına yatırılacak.
18- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacak.
19- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartılacak.
20- Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakende de belirlenen önceliklere göre alternatif kanallar geliştirilecek.
21- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak.

Yurtiçi Seyahat Pazarı 2019 yayınlandı

Yurt içinde ikamet eden 26,6 milyon kişi seyahate çıktı. Geçen yıla göre % 0,7 daralma oldu. İlk yarıda yurt içinde ikamet eden 26,6 milyon kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı % 2,6 düşerek 33,4 milyon oldu. Bu yarıda seyahate çıkanların yaptıkları seyahat harcamaları % 29,7 artarak 17,7 milyar TL’ye çıktı. DETAYLAR

Oteller 2020’de ne kadar vergi ödeyecek?

Yasa onaylanırsa; Konaklama sektörü 2020’de; Konaklama vergisi ve TGA katkı payları ödeyecek. Turizmdatabank, Antalya özelinde yaptığı “etki” analizi ile; hangi tesisin ne kadar vergi ve katkı ödeyeceğini tahmin etti. Bulgulara göre; 2020’de ödenmesi gereken vergi ve katkı payı 3 milyar TL’yi bulabilir. 5 yıldızlı bir tesisin ödeyeceği miktar da 3 milyon TL’yi bulabilir.
Analizde açıklanan detaylı veriler şöyle:
-Hangi tesis ve otel ne kadar konaklama vergisi ödeyecek?
-Hangi tesis ve otel ne kadar TGA katkı payı ödeyecek?
-Hangi İL ne kadar konaklama vergisi ödeyecek?
-Konaklama vergisinde esas payı hangi iller ödeyecek?
-5 Yıldızlı bir otel ne kadar konaklama vergisi ödeyecek?
-5 Yıldızlı bir otel ne kadar TGA katkı payı ödeyecek?

DETAYLAR KONAKLAMA VERGİSİNİN ETKİ ANALİZİ: ANTALYA ÖRNEĞİ
2020’de Antalya Konaklama Sektörünün Vergi Yükleri

Turizmde 2020 hedefleri açıklandı?

2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre; Türkiye’ye 51,1 milyonu yabancı toplam 58 milyon kişi gelecek. 40,8 milyar Dolar gelir kazanılacak. Kişi başına ortalama harcama 703 Dolar olacak. Ortalama konaklama süresi 9.9 gün, kişibaşına gecelik gelir 71 Dolar olacak. Kaynak

Konaklama Vergisinde kim ne kadar ödeyecek?

2018 yılı gecelemeleri üzerinden yapılan tahmine göre; yeni vergiden kim ne kadar para ödeyecek? DETAY

TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI

1 Ekim 2019’da uygulamaya alınan Turizm Payı yükümlülüklerine dair Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği yayımlandı. Bu payları nasıl hesaplayıp nereye ödeyeceğinin örneklerle anlatıldı. Resmi Gazete

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ TEŞKİLATI VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki ve görevleri, Ajans yöneticisinin atanması, Ajansın teşkilat yapısı ve çalışması ile Yönetim Kurulunun seçimle belirlenecek üyelerinin seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Resmi Gazete

Türkiye Tesis (Otel) Gecelemeleri Analizi, 2019 yayınlandı

Faaliyette ve yatırım aşamasında olan konaklama tesislerinde yaklaşık 1,7 milyon yatağa sahip olan Türkiye turizminin analizinde; bu yatakların doluluğu anlamına gelen GECELEME bazlı analiz çok hayatidir. konaklama tesislerinde yapılan gecelemelerin seyrini, TÜİK ve KTB berileri ile, iller bazında ele alan bir araştırma yaptık . Araştırmanın özet bulguları için ÜYE olunuz.

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN: Kanun No. 7183 / Kabul Tarihi: 11/7/2019

Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulması, yönetimi, denetimi, gelirleri ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir…Resmi Gazete Yayını

TURİZM TESİSLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların üzerinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Resmi Gazete yayını