İŞGÜCÜ MALİYETİ EN DÜŞÜK: KONAKLAMA VE FB

Aylık ortalama işgücü maliyeti


TÜİK, İşgücü Maliyeti İstatistikleri 2020 sonuçlarını açıkladı. İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre 2020 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 5194 TL oldu.
Finans ve sigorta faaliyetleri sektörü, 13 587 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör oldu.

İşgücü maliyetinin en düşük olduğu sektör Konaklama


Bu sektörü, 9 732 TL ile Bilgi ve iletişim ve 8 628 TL ile Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektörleri izledi. Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri) sektörü ise 2 703 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en düşük olduğu sektör oldu.

İşgücü maliyeti içinde brüt kazancın payı %86,9, sosyal güvenlik ödemelerinin payı %13,0 ve diğer işgücü maliyeti ödemelerinin payı %0,1 olarak gerçekleşti.

Çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemeler %80,6’lık oranla kazanç bileşenleri içinde en büyük paya sahip oldu. Çalışılmayan süreler için yapılan ödemelerin payı %9,3 olarak gerçekleşirken çalışılan süreler için yapılan düzensiz ödemeler kazançtan %9,1 oranında pay aldı. Ayni ödemelerin kazanç içindeki payı %0,5 iken tasarruf sandıklarına yapılan ödemelerin payı %0,5 oldu.

Sosyal güvenlik ödemeleri


Sosyal güvenlik ödemeleri içinde en büyük payı %88,6 oranıyla zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri alırken, gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oranı %0,7 ve kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin oranı %10,7 olarak gerçekleşti.

Leave a Reply