KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE EVRİK PAZARLAMA

Dünya genelinde son on yılda hızla değişim kaydeden iletişim ve medya araçlarının Türkiye turizminin talep ve arz yapısı, dünya turizm pazarında değişen eğilimlere uyumluluğu ile konaklama sektörünün ihtiyacı olan pazarlama sistemini Konaklama Sektöründe Hizmet Odaklı Evrik Pazarlama başlığı ile ele alan bu araştırmada; son yıllarda nitelik ve nicelik olarak sıçrama kaydeden ve medya kanalları üzerinden yapılan pazarlama, satış ve reklam faaliyetlerinde ortaya çıkan yeniliklerin, genelde konaklama sektöründe, özelde de tek tek tesislerde, ortaya çıkardığı değişimlerin analizi, yaşanan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin sergilenmesi amaçlandı