KVD UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

Resmi Gazete’de yayınlandı

Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikle; 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin 16.maddesinde (III/B-2.4.2.) bölümünün birinci paragrafında yer alan, “B bölümünün” ile “(üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesisler hariç)” ibareleri  yürürlükten kaldırıldı.

DEĞİŞİKLİK

Leave a Reply