ERKEN TÜRK TARİHİ

Türk (Türük, OQ, ON, TATAR) kültürüne ait tamgalar; insan düşüncesi, yaşayışı ve doğal dengelerden soyutlanarak çıkartılmıştır.

TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
DEŞİFRELERİ VE KATKILARIM

TÜRKÇENİN 9.000 YILI
PROF. DR. MARTİNE ROBBEETS

Güneş Dil Kuramı hakkında 1
Güneş Dil Kuramı hakkında 2

Güneş Dil Kuramı hakkında 3
TARİHTE TÜRK ADI
TALAS YAZITLARI ON NOTASI

TÜRK’ÜN TARİHİ ANLATIMI: İLK NE ZAMAN “TÜRK” DEDİK, NASIL YAZDIK VE OKUDUK?
İŞTE O GERÇEKLER>>>>

ANTİK SURA KENTİ YAZITI / SURİYE-RAKKA

TALAS AÇIKTAŞ YAZITI: ON NOTASI / KAZAKİSTAN

KENSİNGTON RUNESTONE/ ABD

ORHUN/URQUN YAZITLARI/ MOĞOLİSTAN

ORHON GRAMERİ HAKKINA HERŞEY /Erol Karabulut

Orhun Yazıtlarında
“BUMİN VE İSTEMİ” KAĞAN SORUNU

GÖKTÜRK adında bir devletimiz var mı?