TURİZM 64 MİLYAR TL KREDİ KULLANDI

2022 yılının ilk çeyreğinde turizm sektörünün bankalardan kullandığı toplam kredi; 64,2 milyar TL arttı. Geçen yıl aynı dönemdeki artış 38,1 milyar TL idi. Gayri nakdi kredilerdeki artış da 8,2 milyar TL du. Geçen yılki artış 2,5 milyar TL idi. Öte yandan takibe düşme kredilerindeki miktar da mart ayında 1,6 milyar TL arttı. Geçe yıl bu dönemde 1,5 milyar TL azalma olmuştu.

Turizm kredilerinde İllerin durumu

Toplam kredilerde 2021 yılında 41,6 pay alan Antalya 2022’de % 45’e çıkarken onu % 32,4 ile İstanbul izledi. Banka kredilerinin dağılımında Muğla; % 4,1’den % 3,5’e düşerken, İzmir’in payı % 1,7’den % 1,5’e indi. Aydın ve Nevşehir’in payları da sabit kaldı.

Takibe düşen krediler

Turizm sektörünün vadesinde ödeyemediği ve bankalarca “donuk alacaklar” olarak adlandırılan kredilerin illere göre dağılımında, büyük pay İstanbul’un idi. 2022’de İstanbul’un payı % 66’dan % 57,5’e gerilerken, Antalya’nın payı % 12,8’den % 8,3’e düştü.
Benzer düşüş, Muğla ve İzmir’in payında da görülürken Aydın’da ciddi artı oldu. İlin payı %0,8’den % 4,2’ye çıktı. Diğer illerin payı da %17’den % 28’e çıktıi

Takip oranları
 

Kredilerde takibe düşme oranı, son 1 yılda; İstanbul’da % 10’ten % 7,5’e. Antalya’da % 1,57’den % 0,8’e, Muğla’da % 1,35’den % 1,13’e ve İzmir’de % % 6,4’ten % 2,86’ya indi. Aydın’da ise % 2,53’ten % 15,1’e sıçrama oldu.

Kredilerden illerin aldığı pay (ocak-mart)

Leave a Reply