Turizm Akademisi için veriler

TURİZM AKADEMİ

Bu bölüm, “turizm akademisyenleri ve öğrencileri” için hazırlanmıştır. Amacımız; turizm göstergeleri ve raporları hakkında 50 TEMEL GÖSTERGEDE özet bilgiler sunmaktır. Sayfamızın tüm akademi dünyasına ÜCRETSİZDİR.

G Ö S T E R G E VE R A P O R L A R

 • TURİST SAYISI, TURİZM GELİRİ, KİŞİBAŞI GELİR, GECELİK HARCAMA
 • PAZARLARA GÖRE TURİST SAYISI VE GELİŞ AMAÇLARI
 • TURİSTİK İLLLERDE TURİST SAYISI (81 il)
 • TESİS VE YATAK SAYISI
 • TESİSLERDE DOLULUK ORANI (TÜRKİYE VE İLLER)
 • TURİZM İSTİHDAMI
 • TURİZM YATIRIMLARI
 • YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI (İNGOİNG)
 • UÇAK VE KOLTUK SAYISI, MÜZE ZİYARETÇİ VE ACENTE SAYISI
 • DÜNYA TURİST SAYISI VE TURİZM GELİRİ
 • TURİZMDE 50 ÖNCÜ GÖSTERGE (2021)
 • TURİZMDE 2016 KRİZİ GÖSTERGELERİ
 • 2020 PANDEMİSİ VE OTEL İSTİHDAMI
 • TURİZMİN 2020’DE ZARARI
 • KRİZLER VE İLLERİN GELİR KAYBI
 • KONAKLAMADA EVRİK PAZARLAMA-TEZ
 • TÜRKİYE VE İSPANYA TURİZMİ BÜYÜME MODELLERİ
 • TURİZM BAKALIĞI YILLIK RAPOR 2021
 • TURİZMİN EKONOMİDEKİ YERİ
 • TURİZM NEDİR?
 • UNWTO ULUSLARARASI TURİZM KAVRAMLARI

Akademik duyuru ve çalışmalarınızı bize gönderebilirsiniz. erol@turizmdatabank.com

İletişim ve kayıt için bağlantı kurunuz
Erol Karabulut 530 330 31 67 / erol@turizmdatabank.com