kadınçalisan2022besay
2022 yılının Mayıs ayında Türkiye turizmindeki kadın çalışan sayısı 358 binden 477 bine çıktı. Kadınların 153 bini otellerde, 269 bini F&B’de çalışıyor.

2022 MAYIS AYINDA TURİZMDE ÇALIŞAN KADIN SAYISI

2022 yılının Mayıs ayında Türkiye turizmindeki kadın çalışan sayısı 358 binden 477 bine çıktı. Kadınların 153 bini otellerde, 269 bini F&B’de çalışıyor.

2022 yılı Mayıs ayında Turizmde çalışan Kadın sayısı

Turizm istatistik merkezi Turizm Databank’ın SGK verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, turizmde çalışan kadın sayısı Mayıs 2022’de 358 binden 477 bine yükseldi. Otellerde çalışan kadın işçi sayısı yüzde 110 binden 153 bine, F&B sektöründe de 201 binden 261 bine çıktı. Diğer yandan kadın çalışan sayısı Seyahat acentalarında 19 binden 22 bine, Havayollarında da 12,7 binden 13,2 bine ulaştı.

Turizmde çalışan Kadın sayısı

Turizm Databank International

Number of women working in tourism in May 2022

In May 2022, the number of female employees in tourism in Turkey increased from 358 thousand to 477 thousand. 153 thousand of the women work in hotels and 269 thousand in F&B.

According to the calculations made by the Tourism Databank, the tourism statistics center, from the SGK data, the number of women working in tourism rose from 358 thousand to 477 thousand in May 2022.

The number of female workers working in hotels increased from 110 thousand to 153 thousand, and in the F&B sector from 201 thousand to 261 thousand. On the other hand, the number of female employees increased from 19 thousand to 22 thousand in Travel Agencies and from 12.7 thousand to 13.2 thousand in Airlines.