tuikcirooenreks2022haz
Haziran’da Hizmet ciro endeksi yüzde 167 artarken, otellerin ciro endeksi sekördeki canlanma ile yüzde 295 yükseldi.

2022 YILI HAZİRAN’DA OTEL CİRO ENDEKSİ % 295 YÜKSELDİ

Haziran’da Hizmet ciro endeksi yüzde 167 artarken, otellerin ciro endeksi sekördeki canlanma ile yüzde 295 yükseldi.

2022 yılı haziranda otel ciro endeksi % 295 yükseldi

Haziran’da Hizmet ciro endeksi yüzde 167 artarken, otellerin ciro endeksi sekördeki canlanma ile yüzde 295 yükseldi.

Fatura edilen satışlarından hesaplanan TÜİK Ciro Endeksleri Haziran 2022 sonuçlarına göre Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri endeksi yıllık yüzde 129,8 arttı. Hizmet ciro endeksi yüzde 167, Konaklama (otel) endeksi de yüzde 295 yükseldi.

2022’de konaklamada ciro artışı

Turizm istatistik merkezi Turizm Databank’ın TÜİK verilerinden aldığı incelemeye göre, 2020 pandemisinde yüzde 84 gerileyen Konaklama ciro endeksi, 2022’de yüzde 295,2 artışa geçti. Diğer yandan artışlar; havacılıkta yüzde 324 olurken acentalarda yüzde 341 olarak gerçekleşti.

Turizmde ciro artışları, % -Haziran

(Mevsim ve takvimden arışmamış)

HİZMETLERHAVAYOLUKONAKLAMAACENTE VB
2020-11,1-70,8-84,0-89,2
202175,3225,3375,7427,3
2022166,6323,9295,2341,7

Turizm Databank International

Hotel turnover index increased by 295% in June 2022

While the turnover index of services increased by 167% in June, the turnover index of hotels increased by 295 percent with the revival in the sector

While the turnover index of services increased by 167% in June, the turnover index of hotels increased by 295 percent with the revival in the sector. According to the June 2022 results of the TUIK Turnover Indices calculated from the invoiced sales, the industry, construction, trade and service sectors index increased by 129.8 percent annually. The service turnover index rose by 167 percent and the accommodation (hotel) index rose by 295 percent.

According to the analysis of the tourism statistics center, Tourism Databank, from the TUIK data, the Accommodation turnover index, which decreased by 84 percent in the 2020 pandemic, increased by 295.2 percent in 2022. On the other hand, increases; While it was 324 percent in aviation, it was 341 percent in agencies.