5 MİLYON İNGİLİZ Mİ?

Bakanı Ersoy, WTM Londra fuarında yaptığı açıklamada 2026’da 5 milyon İngiliz turisti ağırlamayı hedefliyoruz derken 2023’te 4 milyona yaklaşacaklarını söyledi. Bu ne kadar gerçekçi bakalım?

İngiltere’den 5 milyon beklentisi

Son 20 yılda, İngiltere pazarından gelen ziyaretçi sayısı rekor zamanlarını 2,6 milyonla 2014 yılı, 3,3 milyonla 2022 yılında görmüştü. 2023’te bakanımız 3,8 milyonla bir rekora daha işaret etti. Hatta 2026 yılı için. 2023’e göre % 31 artışla 5 milyonu gösterdi.

Yapılan hesap oldukça basit: 2019 yılında bu pazar % 14 dolayında büyümüştü. Bakanın tahmini 2023 yılında da aynı büyümeye denk geliyor. Ve yaklaşık 2026 için açıklanan da.

Ama son 20 yılın genel trendlerine bakılırsa, % 13 gibi böylesine bir eğilim yok. Krizli yıllar dışarda bırakıldığında max. büyüme % 7-8 dolayındadır. Ve ardı ardına 3 yıl % 13 gibi bir büyüme yoktur.

Bizim tahminimiz, 2024 ve 2025 yıllarında büyümeler % 5-7 arasaında olacaktır ki bir yılda gerileme olabilecektir. Bunun nedeni, ham İngiltere’deki iktisadi durguluk riski hem de düzeltme faktörü ile rakip destinasyonların parformansıdır. Yani arada bir yıl düşüle tahminen 2026’da 4 milyonun biraz üzeridir.

Bakanlık, neden İngiliz turist sayısının 5 milyona ulaşılacağını da eklerse çok mutlu oluruz, yoksa hedef gerçekçidir.