ANADOLU’DA İŞLER İYİ DEĞİL

2024 ilk çeyrekde otellerin banka kredileri takibatında başlıca turistik merkezler iyi durumda iken Anadolu’da işler iyi değil. Takibe düşen kredi oranı Anadolu’da, turistik merkezlerden 3 kat daha yüksek.

Anadolu’da takipler yüksek

Turizm Databank’ın BDDK verilerinden yaptığı analize göre, 2024 yılı ilk çeyrekde, otellerin aldığı 100 TL banka kredilerinden 2,8 TL’si takibe düşerken, turistik markezlerde 1 TL’si takipte. Anadolu’da ise 3 TL’si zamanında ödenemiyor.

Bu durum bazı illerde çok yüksek: Mesela Elazığ’da her 100 TL’den 31’i takibe uğrarken, Hatay’da 18 TL, Kayseri ve Osmaniye’de 17 TL dolayında.

Turistik merkezler iyi durumda

Bu miktar, turistik merkezlerden İstanbul’da 3,2 TL, İzmir’de 1,5 TL, Ankara’da 1 TL ve diğer merkezlerde 1 TL’den daha az. Antalya ve Balıkesir’de 1 TL’ye yakın.

Diğer yandan, toplam turizm kredilerinden Antalya’nın aldığı payı % 44 ve İstanbul’un payı da % 51 dolayında. Zamanında ödenmeyen ve takibe düşen toplam kredilerin dağılımında İstanbul % 55 ve Antalya % 17 dolayında.

TURİZMDE ŞEHİRLERDE BANKA KREDİLERİNİN DAĞILIMI