Antalya ve Balear’da otel dolulukları

Akdeniz’de rekabet eden ülkeleri Türkiye ve İspanya’nın gözde destinasyonları Antalya ve Balear’da otel dolulukları 2022 yılında artmaya devam ediyor. Temmuz ayında ortalama doluluklar Antalya’da % 99 dolayına yükselirken Balear’da % 88 oldu.
Hotel occupancy continues to increase in 2022 in Antalya and the Balearic, the favorite destinations of Turkey and Spain, which compete in the Mediterranean. While the average occupancy rate in Antalya increased to around 99% in July, it was 88% in Balearic.

Antalya ile İspanya’nın Balear bölgesinde
işletme belgeli otellerin aylara göre dolulukları, %

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Kaynak: INE, KTB, Turizmdatabank derlemesi