ARTAN ENFLASYON, OTEL FİYATLARINA YANSIDI MI?

mabrianHotelPrices2022fivestarAkd
2022 yılında Avrupa genelinde hızla artan enflayon, otel fiyatlarında yükseliş yarattı. Ancak, miliyetlerde yaşanan artış otelleri gelir artırmada çok zorluyor.

2022 yılında Avrupa genelinde hızla artan enflayon, otel fiyatlarında yükseliş yarattı. Ancak, miliyetlerde yaşanan artış otelleri gelir artırmada çok zorluyor.

Enflasyon, otel fiyatlarına yansıdı mı?

2022 yılı enflasyon artışları il otel fiyatları gelişimini karşılaştıran Mabrian Raporu, Avrupa’da otel fiyatlarında yükseldiğini ancak, miliyetlerde yaşanan artışın otelleri gelir artırmada çok zorladığı açıkladı. Özellikle Akdeniz otelleri fiyatlarını 2019’un üzerinde artırdı.

Destinasyonlarda enflasyon ve otel fiyatı artışı

Online tatil satış ortamlarından alınan fiyat bilglerine göre, bir gecelik (çift kişilik yatak ve standart), 19-22 Ağustos tarihleri ​​arasında, çoğu turistik destinasyonda fiyatlar 2019’dan daha düşük.
İtalya’da enflasyon %9,12. 3, 4 ve 5 yıldızlı oteller fiyatları da sırasıyla %27, %7 ve %4 arttı. Fransa’da enflasyon %7,83.  Konaklama fiyatları; 3 yıldızlı otellerde %2, 4 yıldızlı otellerde %5 ve superior kategori otellerde %20 arttı.
İspanya’da 3 yıldızlı otellerde fiyatlar 2019’a göre %4, 4 yıldızlı otellerde %6 ve 5’te %13 yükseldi. Enflasyon seviyesi %13,55. Yunanistan’da enflasyon %6,87. Ancak 5 yıldızlı otellerde fiyat %134, 3 ve 4 yıldızlı olanlarlarda da %31 ve %82 arttı.

2019’a göre otel fiyatı artışları ve enflasyon

Turizm Databank International

Is inflation reflected in hotel prices?

The rapidly increasing inflation throughout Europe in 2022 caused a rise in hotel prices. However, the increase in nationalities is making it very difficult for hotels to increase revenue. The Mabrian Report, which compares the development of city hotel prices with inflation increases in 2022, announced that hotel prices have increased in Europe, but the increase in nationalities has made it very difficult for hotels to increase their income. Especially Mediterranean hotels increased their prices over 2019. Prices for one night (double bed and standard), 19-22 August, in most tourist destinations are lower than in 2019, according to pricing information from online holiday sales outlets. Inflation in Italy is 9.12%. Prices for 3, 4 and 5 star hotels also increased by 27%, 7% and 4%, respectively. Inflation in France is 7.83%. Accommodation prices; It increased by 2% in 3-star hotels, 5% in 4-star hotels and 20% in superior category hotels. Prices in 3-star hotels in Spain increased by 4% compared to 2019, by 6% in 4-star hotels and by 13% in 5%. Inflation level is 13.55%. Inflation in Greece is 6.87%. However, the price increased by 134% in 5-star hotels, and by 31% and 82% in 3- and 4-star hotels.