AVRUPA’DA ENFLASYON DÜŞTÜ

Avrupa Birliği’nin istatistik ofisi Eurostat’ın tahminine göre, Türkiye turizminin ana pazarı Avrupa’nın Euro bölgesinde yıllık enflasyonunu Ekim’deki %2,9’dan Kasım 2023’te %2,4 olması bekleniyor.

Euro bölgesi enflasyonu

Euro bölgesi enflasyonunun ana bileşenlerine bakıldığında, gıda, alkol ve tütünün Kasım ayında en yüksek yıllık orana sahip olması bekleniyor (Ekim ayındaki %7,4 ile karşılaştırıldığında %6,9). Onu hizmetler (Ekim ayındaki %4,6 ile karşılaştırıldığında %4,0) takip ediyor. ), enerji dışı sanayi malları (Ekim ayındaki %3,5’e kıyasla %2,9) ve enerji (Ekimdeki %-11,2’ye kıyasla %-11,5) izliyor.