gasprice2022
Fiyat faktörü 2022 kışı ve 2023’te seyahatte kilit rol oynayacak. Çünkü Avrupa’da gaz faturaları seyahat etmeden önce ödenecek.

GAZ FİYATLARI VE SEYAHAT İLİŞKİSİ

Fiyat faktörü 2022 kışı ve 2023’te seyahatte kilit rol oynayacak. Çünkü Avrupa’da gaz faturaları seyahat etmeden önce ödenecek.

Gaz fiyatları ve seyahat ilişkisi

Fiyat faktörü 2022 kışı ve 2023’te seyahatte kilit rol oynayacak. Çünkü Avrupa ülkelerinde yıllık gaz faturaları seyahat etmeden önce ödenecek. Kış rezervasyonları için fiyat faktörü bu yüzden önemli. Bunun yanında bir çok belirsizlik var: Satın almayı yavaşlatan enflasyon ve yakıt maliyeti gibi firmaları etkileyen faktörler de seyahati zorlayacak. Bu yüzden kışın artması beklenen talep, düşünüldüğü gibi olamayabilir. Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerin yakıt desteği vermesi bu yüzden önemli.