HAVACILIKTA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Resmî Gazete’de yayımlandı

Resmî Gazete’de yayımlanan durulara göre; Genel Havacılık Yönetmeliği, Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim, Teknik Gözetim ve Müşavirlik Kuruluşları Yönetmeliği ve Uçuş Harekât Uzmanı Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Neler değişti?

Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B)’nin Ek-1’inin 6 numaralı maddesinde yer alan “imza sirküleri” ibaresi  “sicil tasdiknamesi” şeklinde değiştirilmiştir. Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin (12) numaralı alt bendinde yer alan “imza sirküleri” ibaresi “yetkili olduklarını gösterir sicil tasdiknamesi” olarak değiştirildi

Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’in EK-2’sinde yer alan başvuru formunun (13) numaralı maddesinde yer alan “ve imza sirküleri,” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B)’in EK-4’ünde yer alan başvuru formunun (14) numaralı maddesinde yer alan “ve imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim, Teknik Gözetim ve Müşavirlik Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDTGMK)’nin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “imza sirküleri” ibaresi “şirketin sicil tasdiknamesi” olarak değiştirildi.

Uçuş Harekât Uzmanı Lisans Yönetmeliği (SHY-UHU)’nin EK-1’inin 7 nci maddesinde yer alan “imza sirküleri” ibaresi “ yetkili olduklarını gösterir sicil tasdiknamesi” olarak değiştirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.