İKLİM VE TURİZM

Dünyanın önde gelen kurumlarına göre küresel sıcaklık yükselmeye devam ediyor. Sıcaklıklar 2013-2022 yılları arasında +1,9°C’lik bir artış gösterdi. 2050’ye kadar 420 milyon insan aşırı tehdidi altında olacak.

Turizm ve iklim

Yüksek İklim Konseyine göre, sıcaklıklarda giderek daha somut bir artış olurken 2050 yılına kadar 420 milyon daha fazla insan aşırı sıcak hava dalgalarının tehdidi altında olacak. 260 milyon insan da yerinden olacak, rakamın 2050’de 1,2 milyara ulaşması beklaniyor. Turizm de etkilecek alanlar arasında.

Diğer tehditler

Sektörün bekleyen önemli zorluklar arasında seyahat kısıtlamaları ve belirsizlik var. Turist akışlarının değişkenliği ile küresel çapta faaliyet gösteren turizm işletmelerinin değişen düzenlemeler, istikrarsız piyasa koşulları ve ticari gerilimlere bağlı maliyet dalgalanmaları nedeniyle parçalanma riski altında. Sonuçta küresel jeopolitik gelişmelere daha az bağımlı olan yerel turizme dönüş olabilir.

Turist akışını yönetmek ve yerel kaynakları korumak için kotalar geliştiriliyor. Çevresel tepkilerin yanında turist akışının düzenlenmesi ile yerel geçim kaynaklarının korunması arasında bir denge arayışı var. Büyük olasılıkla kamu yetkilileri, turizm endüstrisi aktörleri ve yerel topluluklar arasında daha yakın işbirliği gerektirecek.

Nüfus değişimi

2030 yılında dünyada her 6 kişiden biri 60 yaş üzerinde olacak. 2030’da nüfus payının 1,4 milyara, 2050’da 2,2 milyara ulaşması bekleniyor. OECD düzeyinde 2030’da nüfusun %30’u 60 yaşın üzerinde olacak.

Dünya Bankasına göre 2050 yılına kadar neredeyse on 10 kişiden 7’si şehirlerde ve kentsel alanlarda yaşayacak yaşayacak.

Bütün bu değişiler turizm faaliyetlerini etkileyecek, çünkü iklim ve şehirleşme ile kısıtlamalardaki değişik birlikte yaşanıyor. Artık çok turist değil, dengeli gelişim önemli.