İspanya’nın 2021 turizm bütçesindeki büyük artış nasıl sağlandı?

2021 Genel Devlet Bütçesi Taslağına göre; Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlığı’na 4,86 milyar Avro ayrılacak. Hükümet, sanayi, ticaret ve turizmin yeniden canlanmasını doğrudan desteklemek için tarihteki en büyük kamu bütçesini sunarken ayrılan miktarın 2018 bütçesine göre, 2 milyar Avro arışla, % 74 daha fazla olduğu belirtildi. 2021 yılı Turizm alanında açıklanan bütçe 1.35 milyar Avro. Bu artış, AB İyileştirme ve Dayanıklılık Mekanizmasından karşılanacak.

Hükümetin amacı; üretim modelini modernize etmek ve onu daha dayanıklı, sürdürülebilir ve dijital hale getirmek olarak açıklandı. Turizm sektörünün dijitalleşmesini ve sürdürülebilirliğinin artırılması ve tarihi mirasın turizm kullanımı için bakım ve rehabilitasyonu desteklenecek.

İspanya Turizme ne kadar kaynak ayırdı?


2021 yılı Turizm alanında açıklanan bütçe 1.35 milyar Avro dolayında. 2018 yılı için açılan bütçeye göre 1 milyar Avroluk ve % 331’lik bir artışı temsil ediyor.

Bu artış, AB’nin son açıkladığı, AB İyileştirme ve Dayanıklılık Mekanizması kaynağından sağlanan 1.12 milyar Avro finansmanla gerçekleşmiş oldu.

Mevcut İspanyol Turizm Kalite Sistemini yeniden tanımlayan, sürdürülebilirlik kriterlerini içerecek ve olabilecek iyi uygulamalar ve iyileştirme eylemleri yaratacak bir metodolojinin tasarımından ve geliştirilmesinden oluşacak olan, şirketler ve destinasyonlar tarafından uygulan<n İntegral Turizm Sürdürülebilirlik Sisteminin oluşturulması için 15 milyon Avro da tahsis edildi.

Hangi alanlar destek aldı?

Öte yandan turizm alanında 1.108 milyon Avro’luk artışla, 1.167 milyona çıkan sermaye transferlerinde, Destinasyonlarda Turizm Sürdürülebilirlik Planlarının bütçesi 660 milyon Avro güçlendirildi.

Ayrıca, turizmde Döngüsel Ekonominin (50 milyon) teşviki, turistik kullanım için gayrimenkul tarihi mirasının bakımı ve sürdürülebilir rehabilitasyonu (150 milyon), turizm dayanıklılık stratejisi çerçevesindeki eylemleri destekleyen 446 milyon kredi de var.

Kanarya Adaları, Balear Adaları, Ceuta ve Melilla (46 milyon), turizm modelinin dijital dönüşümü planı (64,6 milyon), vb uygulamalar da hızlanacak.

Bir yanıt yazın