illerdeOtelYatırımıButcesi2022
Türkiye’de 131 adet otel yatırımına 14 milyar TL harcanacak. İllerdeki otel yatırımı büyüklüğünde Antalya 6,4 milyar TL ilk sırada

İŞTE İLLERİN OTEL YATIRIMI HARCAMALARI

Türkiye’de 131 adet otel yatırımına 14 milyar TL harcanacak. İllerdeki otel yatırımı büyüklüğünde Antalya 6,4 milyar TL ilk sırada

Şehirlerde otel yatırımına ne kadar para harcanacak?

2022 yılının 6 aylık dönemindeki verilere göre, otel yatırımlarında Antalya ilk sırada yer alıyor. İlde 5,2 milyar TL yenilene ve 1,1 milyar TL’de yeni otellere harcanacak.
İkinci sırada 3,3 milyar TL ile Aydın var. İlde yeni otellere 3,3 milyar TL ayrıldı.
Üçüncü sırada ise 1,1 milyar TL ile Muğla geliyor. İlde yenilemeler için de 290 milyon TL harcanacak.
Dördüncü sırada İstanbul bulunuyor. İlde yeni otellere 527 yenilenecek otellere 371 milyon TL bütçe ayrıldı. Bu illeri, Nevşehir, Ankara, Çanakkale izliyor.

İllerde Otel Yatırımları (Ocak-Haziran 2022)

Turizm Databank International

How much money will be spent on hotel investment in cities?

14 billion TL will be spent on 131 hotel investments in Turkey. In terms of hotel investment in provinces, Antalya ranks first with 6.4 billion TLAccording to the data for the 6-month period of 2022, Antalya ranks first in hotel investments. 5.2 billion TL will be spent on renewal and 1.1 billion TL on raw hotels in the province. Aydın is in second place with 3.3 billion TL. 3.3 billion TL was allocated for new hotels in the province. Muğla comes in third place with 1.1 billion TL. 290 million TL will be spent on renovations in the province. Istanbul is in fourth place. A budget of 371 million TL was allocated for new hotels and 527 for the hotels to be renovated. These provinces are followe