TUIKonlineToplantı
TÜİK verilerine göre, en az 10 çalışanı olan girişimlerin %30,4'ü 2022 yılında İnternet üzerinden online toplantı yaptı.

KALABALIK ŞİRKETLER ARTIK ONLINE TOPLANTI YAPIYOR

TÜİK verilerine göre, en az 10 çalışanı olan girişimlerin %30,4’ü 2022 yılında İnternet üzerinden online toplantı yaptı.

Kalabalık şirketler artık online toplantı yapıyor

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, girişimlerin İnternete erişim oranı 2022 yılında %96,0 oldu.

En az 10 çalışanı olan girişimlerin %30,4’ü 2022 yılında İnternet üzerinden toplantı yaptı. İnternet üzerinden toplantılarda oran, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %45,8 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %76,0 oldu.

Çalışanlarına uzaktan erişim imkanı

Verilere göre, girişimlerin %68,4’ü uzaktan erişim imkanı sahip. Bu oran, 10-49 çalışanı olan girişimlerde %66,1, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %78,7 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %89,3.