KRUVAZİYER PAZARI

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde kruvaziyer gemileriyle giden-gelen turist sayısı İspanya’da 11,2 milyon ve Türkiye’de 1,5 milyona ulaştı. İki ülke de 11 ayda yüzde 50 gelişme gösterdi.

İspanya’da kruvaziyer turizmi

Turizm Databank’ın derlediği verilere göre, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde İspanya ve Türkiye’ye kruvaziyer gemileriyle giden-gelen turist sayısı % 50’nin üzerinde gelişti.

Yolcu trafiğini, 2023 yılında İspanya’da 7,5 milyondan 11,2 milyona çıkarken Türkiye’de 996 binden 1,51 milyona ilerledi

TÜRKİYE VE İSPANYA’DA KRUVAZİYER YOLCU TRAFİĞİ