KUR-MALİYET MAKASI AÇILDI

Türkiye’de konaklama sektörü cirosu 2024 yılının ilk ayında 2023’e göre ılımlı bir gelişime ile başladı. Turizmdatabank’ın analizine göre otellerin kur artışı karşısında maliyet baskısı sürüyor.

2024’te otel ciroları

Turizmdatabank’ın yeni başlattığı Cirolar, Kur ve Maliyet* analizine göre, Türkiye’de oteller 2024 yılı Ocak ayında 1,2 milyar Dolar dolayında ciro yaptı. 2023 yılında cirolar 1 milyar Doların altındaydı. Bu da gecelemelerin düşük bir oranda artış kaydettiğini gösteriyor.

Maliyet-kur makası yüksek

Otel maliyetleri 2024 yılı Ocak ayında % 99,4 artarken, Dolar kuru da yıllık % 59,9 arttı. Maliyet-Kur makası ise 40 puana yükseldi. Maliyet yükselişi otel enflasyonun 43 puan üzerinde. Otel fiyat artışları ile kur artışları makası da 2023 boyunda düşerken, 2024 başında kısmen pozitife geçti.

Özetle kur artışı, maliyetten kaynaklanan zorlukları bir dereceye kadar telafi etti.

* Bu seri veri Öncelikli Üyelere açıktır.

OTELLERDE MALİYET, FİYAT VE CİROLAR


OTELLERİN ANA MALİYETLERİ


YURTİÇİ GECELİK OTEL FİYATLARI