TROTELciroEndeks2022temmuz
Turizmdeki canlılık cirolara da yansıyor. Türkiye’de temmuz 2022’de hizmet sektörü ciro endeksi % 144,2 ve otellerin ciro endeksi de % 144,4 yükseldi.

OTEL CİRO ENDEKSİ % 144 YÜKSELDİ

Turizmdeki canlılık cirolara da yansıyor. Türkiye’de temmuz 2022’de hizmet sektörü ciro endeksi % 144,2 ve otellerin ciro endeksi de % 144,4 yükseldi.

2022 Temmuzda otel ciro endeksi

Turizmdeki canlılık cirolara da yansıyor. Türkiye’de temmuz 2022’de hizmet sektörü ciro endeksi % 144,2 ve otellerin ciro endeksi de % 144,4 yükseldi. Fatura edilen satışlarından hesaplanan TÜİK Ciro Endeksleri temmuz 2022 sonuçlarına göre Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri endeksi yıllık yüzde 122,4 arttı. Hizmetler ve konaklama (otel) ciro endeksi yüzde 144 yükseldi.

Sektörkerde ciro artışı

Temmuz ayı vaeine göre, ciro endeksi yıllık olarak; konaklamada % 144, havacılıkta % 252 ve seyahat acentalarında % 164 yükseldi.

Turizmde ciro artışları