TRotelCiro2022Temmuz
Türkiye otellerinde yapılan ciro 2019 yılını % 17 aşarak 8,8 milyar Doları geçti. Artışın asıl kaynağı yerli turistler

OTELLER CİRO ARTIŞINI YERLİ TURİSTTEN SAĞLADI

Tahminlere göre, 2022 yılının 7 ayında, Türkiye otellerinde yapılan ciro 2019 yılını % 17 aşarak 8,8 milyar Doları geçti. Artışın asıl kaynağı yerli turistler.

Oteller Ciro Artışını Yerli Turistten Sağladı

Tahminlere göre, 2022 yılının 7 ayında, Türkiye otellerinde yapılan ciro 2019 yılını % 17 aşarak 8,8 milyar Doları geçti. 2022 yılının 7 ayında, Türkiye otellerinde yapılan ciro 2019 yılını % 17 aşarak 8,8 milyar Doları geçti. Artışın asıl kaynağı yerli turistler.
Turizm istatistik merkezi Turizm Databank’ın KTB verilerinden yola çıkarak yaptığı tahminlere göre, 2022 yılının 7 ayında, İşletme belgeli Türkiye otellerinde yapılan ciro 2019 yılını % 10 aşarak 6,3 milyar Doları geçti. Bu dönemde Belediye belgeli otellerde cirolar % 44 dolayında artarak 2,4 milyar Dolara yükseldi.

Tesis sınıflarında cirolar

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Yabancı ve yerli turistler

This content is available to members only. Please login or register to view this area.