RAKİPLERDE KRUVAZİYER PAZARI

2023 yılı Ocak-Aralık döneminde kruvaziyer gemileriyle giden-gelen turist sayısı İspanya’da 11,98 milyon ve Türkiye’de 1,55 milyona ulaştı. İki ülke de 12 ayda yüzde 50 dolayında gelişme gösterdi.

İspanya’da kruvaziyer turizmi

Turizm Databank’ın derlediği verilere göre, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde İspanya ve Türkiye’ye kruvaziyer gemileriyle giden-gelen turist sayısı % 50 dolayında gelişti.

Yolcu trafiğini, 2023 yılında İspanya’da 8,17 milyondan 11,98 milyona çıkarken Türkiye’de 1 milyondan 1,54 milyona ilerledi.

Yunanistan’daki kruvaziyer turizmi segmentinin bu yıl 2019 pandemi öncesi seviyelerini aşarak 5,61 milyon varışa ve 2025 yılına kadar 5,8 milyona ulaşması bekleniyor.

TÜRKİYE VE İSPANYA’DA KRUVAZİYER YOLCU TRAFİĞİ