Sağlık ekonomisinde yeni alan; Mental Wellness ekonomisi nedir?

Dünyada “sağlık turizmi” olarak isimlendirilen, aslında; insan kaynağının mental ve bedeni olarak sağlıklı olmasını, sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak amacında olan “Sağlık Ekonomisinde”, Mental Wellnes olarak tanımlanan yeni bir alan açıldı.

Dünyada tüm kurum, kuruluş, şirket ve devletlerin modern amaçları arasında; bireylerin hastalıklardan korunması, stresin azaltılması ve genel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi artık ilk sıralarda. Ve bu alanlar turizm sektörüne de büyük katkılar sunmaya başladı.

Bu alanı analiz eden Global Wellness Institute, “Küresel zihinsel sağlık ekonomisi” konulu bir araştırma yayınladı.

Mental Wellness ekonomisi’nde iş hacmi ne?

Bu alanı tanımlamak, analiz etmek ve boyutlandırmak için yapılan araştırma raporu; Mental Wellness ekonomisi’nde, Duyular, boşluklar ve uykunun 49,5 milyar Dolar’lık, Beyin güçlendirici unsurların 34,8 milyar Dolar’lık, Kendini geliştirmenin 33,6 milyar Dolar’lık ve Meditasyon ve farkındalığın da 2,9 milyar Dolar’lık bir Pazar değeri olduğunu öne sürdü.

Özellikle Covid döneminde artan stres, yalnızlık ve tükenmişlik gibi sorunların aşılmasında önemli olduğu belirtilen, Zihinsel Sağlık Ekonomisini Tanımlamak adlı rapor; akıl sağlığı yerine zihinsel sağlığı tanımlayan ve temel kavramları ve yolları netleştiren ilk çalışma olarak tanıtılıyor.

Ve rapor, küresel zihinsel sağlık ekonomisinin dört pazardaki tüketici harcamasına göre 120,8 milyar Dolar değerinde olduğunu ortaya koyuyor

Zihinsel Sağlık Ekonomisi, milyar dolar

Duyular, boşluklar ve uyku49,5
Beyin güçlendiren nutrasötikler ve bitkiler34,8
Kişisel Gelişim33,6
Meditasyon ve farkındalık 2,9

Global Wellness Institute kimdir?

Kâr amacı gütmeyen bir oluşum olan Global Wellness Institute (GWI), küresel sağlık endüstrisi için önde gelen küresel araştırma ve eğitim kaynağı olarak kabul ediliyor. GWI’nin araştırmaları, programları ve girişimleri, 4,5 trilyon ABD doları değerindeki sağlık ekonomisinin büyümesinde ve sağlık ve sağlıklı yaşam endüstrilerinin birleştirilmesinde etkili olmuştur.

Bir yanıt yazın