TURİZMDE 2023 VİZYONU, ORTA VADELİ PROGRAMDA (OVP)

Türkiye ekonomisi vizyonunda turizm var mı?

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Resmi Gazete’de yayımlandı. Kültür ve Turiz Bakanı sayın Ersoy’un açıkladığı Turizmde 2023 Vizyonu’ndan ana balıklar da OVP programında yer aldı.

Politika ve Tedbirlerde turizmnasıl yer aldı?

OVP’de “2021 yılının ikinci çeyreğinde vaka sayılarındaki artışın sonucunda kapanma önlemleri bir süre için tekrar uygulanmıştır. Önlemlerin etkisini göstermesiyle vaka sayıları azalmış, Haziran ayı itibarıyla kısıtlamalar hafifletilmiştir. Diğer yandan, aşılamanın bu dönemde hız kazanması ekonomiye ilişkin beklentilerin iyileşmesine katkıda bulunmuştur. Öncü göstergeler göz önüne alındığında, yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik faaliyetlerdeki güçlü görünümün korunduğu gözlenmektedir. Yılın kalanında ise yurtiçi talepte bir miktar yavaşlama beklenmesine rağmen dış talebin de katkısıyla ekonomik faaliyetteki olumlu görünümün korunması, turizm sektörünün büyümeye önemli katkı sunması ve aşılamanın devam etmesinin oluşturduğu olumlu etkiyle Türkiye ekonomisinin 2021 yılının tamamında yüzde 5,8 olan 2021-2023 dönemi Yeni Ekonomi Programı (YEP) tahmininin üzerinde yüzde 9,0 oranında ve dengeli bir iç ve dış talep kompozisyonuyla büyümesi beklenmektedir.” Denilirken hedefler de açıklandı

Turizmin 2023 hedefleri ne?

Turizm geliri 2021’de ne olacak?


OVP’de gelir için, “Kovid-19 salgınının uluslararası turizm üzerindeki etkisinin azalması sonucunda seyahat gelirlerinin toparlanarak 2021 yılında 17 milyar dolar seviyesine yükseleceği öngörülmektedir. Salgının halen devam ediyor olması nedeniyle hizmet ticaretindeki toparlanmanın mal ticaretine göre daha zayıf kalması beklenmektedir” dendi.

2021’de turizm geliri ne olacak? Milyar Dolar

202010,2
202117,0
202225,0
202330,0
202433,0

Bütçeden Turizme Ödenek Teklif Tavanları, TL

20224.813.992.000
20235.363.465.000
20245.863.424.000

Nitelikli yatak kapasitesi

Öte yandan vizyon olarak da, “Turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması amacıyla farklı turizm ürünlerini aynı anda sunan ve bütüncül olarak planlanmış turizm alanları oluşturularak nitelikli yatak kapasitesi artırılacaktır.

Değişen tüketici eğilimleriyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla sağlık, gastronomi, festival, kültür, eko-turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmi gibi alternatif turizm ürünleri belirlenecek, talebin yüksek olduğu pazar ülkeler tespit edilerek tanıtım faaliyetleri yürütülecektir”dendi.

Dolar ve Avro 2021’de ne olacak?

Orta Vadeli Program’da Dolar/TL kuru 2021 için 8,30 TL, 2022 için 9,27 TL, 2023 için 9,77 TL ve 2024 için 10,26 TL olarak tahmin edildi.

OVP’de 2021 Türkiye ekonomisi beklentileri

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Resmi Gazete’de yayımlandı.

Programda 2022 yılına ilişkin büyüme yüzde 5 olarak belirlenirken, 2023 ve 2024  için de yüzde 5,5’lik büyüme hedefi kondu.
2021  yılı ilişkin büyümede gerçekleşme tahmini yüzde 9 oldu.

Programda 2022’de yüzde 12 işsizlik öngörülürken, 2023’de yüzde 11,4, 2024’de ise yüzde 10,9’luk işsizlik hedefi var.

Enflasyon ise 2022 yıl sonu için yüzde 9,8 olacak. 2023 için bu hedef yüzde 8 ve 2024 için ise yüzde 7,6.

2021 yıl sonu gerçekleşme tahmini ise yüzde 16,2.

Orta Vadeli Program’da cari açığın gayrisafi milli hasılaya oranı 2022 için yüzde 2,2 ve 2023 için yüzde 1,5 oldui 2024 için hedef yüzde 1.

Programda 2022 için gayrisafi milli hasılanın (GSYİH) 850 milyar Dolar, 2023’te 925 milyar Dolar ve 2024’te ise 1 trilyon Dolar öngörüldü.

Kişi başına düşen gelir de 2022’de 9 bin 947, 2023’de 10 bin 703 ve 2024’te de 11 bin 465 Dolar olarak hedeflendi.

Orta Vadeli Program

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.