istihdam2021
2009-2021 döneminde, iki büyük kriz yaşayan turizm sektörü, toplam çalışan sayısında 364 binden 728 bin kişiye ulaştı.

TURİZMDE İSTİHDAM BÜYÜK FİRMALARDA TOPLANDI

2009-2021 döneminde, iki büyük kriz yaşayan turizm sektörü, toplam çalışan sayısında 364 binden 728 bin kişiye ulaştı.

Turizmde İstihdam büyük firmalarda toplandı

2009-2021 döneminde, bilanço esasına göre çalışan konaklama ve yiyecek alanında, toplam çalışan sayısında 364 binden 728 bin kişiye ulaştı. Çalışanların firma büyüklüğe göre dağılımında % 35 ile büyük ölçekliler ilk sırayı aldı. İkinci sırada % 26-27 paylarla orta ve küçük ölçekli firmlar yer aldı. En küçük mikro firmalar da istihdamdan % 12 pay aldı.

Firma sayısı

Turizm istatistik merkezi Turizm Databank’ın yaptığı hesaplamaya göre, konaklama ve yiyecek alanında firmaların sayılarına göre dağılımında % 75 ile mikro ölçekliler ilk sırayı aldı. İkinci sırada % 21 payla küçük ölçekli firmlar alırken, istihdmın topalndığı büyük firmalar da toplamın % 0,6’sı.

(Veriler, TÜİK ve TCMB çalışmasına göre,  bilanço esasına göre defter tutan şirketlerin Sektör Bilançoları’ndan alındı)