Ulusal Akademik Turizm Haber Bülteni

Dr. Nazmi Kozak tarafından hazırlanan Aylık Ulusal Akademik Turizm Haber Bülteni Kasım 2020 sayısı yayınladı.

Buna göre turizm akademilerinde yapılan bazı bazı tez çalışmaları ve atamalar şöyle:

Turizmde yazılan son tezler

Ebru ULUCAN
Arz-Talep Analizi Açısından İstanbul’daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerin Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesiDoktora Teziİstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK
Kabul Tarihi: Ekim 2020

Ece EDİL AKMAN
Şarap Rotalarının Sahip Oldukları Niteliklerin Üreticiler Gözünden Karşılaştırılması: Trakya ve Urla Bağ Rotaları Üzerinde Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ
Kabul Tarihi: Ağustos 2020

Emre ATABERK
Turizm Coğrafyası Yaklaşımıyla Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Foça, Dikili ve Bergama’da Turizmin Mekânsal Etkileri
Doktora Tezi
İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Füsun BAYKAL
Kabul Tarihi: Eylül 2020

Turizm Akademilerinde son Atamalar

Doç. Dr. Fatma TEMELLİ, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’na Müdür olarak atandı.

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah TÖREN, Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine atandı.

Dr. Osman ÇULHA, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde Doçent kadrosuna atandı.

Bir yanıt yazın