YUNAN TURİZMİNDE REKOR

2023 yılında, Yunanistan’da turizm kazancının ulusal hasıla payı ciddi oranda yükseldi. Yüzde 13’ü aşan pay 2019 yılında % 12,5 dolayındaydı.

Yunan turizminin etkisi

2023 yılında ülke ekonomisine 28,5 milyar avro gelir kazandıran turizm GSYİH’nın yüzde 13’ünü oluşturdu. Bu şimdiye kadarki en yüksek performans oldu.

2023 Yılında Turizmin Yunan Ekonomisine Katkısı calışmasıta SETE, turizmin dolaylı etkileri de dahil etki rakamını 75,6 milayr Avro açıkladı. Bu da GSYİH’nın yüzde 34,3’ü anlamına geliyor.

Turizm etkisi ile büyüyen ülkede ulusal hasıla da 206 milyar Avro’dan 220 milyara yükseldi.