YUNANİSTAN İÇİN ÖNCELİK YAŞLILAR VE SAĞLIK TURİZMİ

Araştırma ve politika enstitüsü diaNEOsis tarafından yayınlanan yakın tarihli bir araştırmaya göre Yunanistan’da yerel ve genel ekonomiye katkıda bulunacak üçüncü yaş ve sağlık turizminin önemine vurgu yapıldı.

Kaç Avro kazanılır?

Rapora göre, 1,5 milyar Avro harcayacak 1 milyon olgun turisti (55 veya üzeri) çekmek, GSYİH’yi 3,7 milyar Avro artırabilir ve 60.000 yeni iş yaratabilir.

Buna ek olarak, sağlık turizmi dahil paralel hizmetler GSYİH’yi 13,5 milyar Avro ve 171.000 işi artırabilir. 2 milyar Avro ve 25.6 bin istihdam ile kaplıca turizmi; uzun süreli turizm GSYİH’yi 1,1 milyar avro güçlendirebilir ve 11.000 işi destekleyebilir. Medikal turizm GSYİH’de 1,5 milyar Avroluk bir artış sağlayabilir ve 20.000 yeni işi destekleyebilir.

Avantajlar ne?

Raporda, Yunanistan’ın adil havası, doğal olanakları, Avrupa içindeki coğrafi konumu, AB sağlık kapsamı ve emeklilik politikaları, düşük yaşam maliyeti, geniş turizm pazarı ve uzman tıp ve sağlık profesyonelleri ve hizmetleri gibi avantajlardan söz ediliyor.

Olumsuzluklar ne?

Olumsuz tarafı, toplu taşıma koşulları özellikle yaşlılar için zayıfken, Yunanistan erişilebilirlik altyapısında hala geride kalıyor. Ülkede ayrıca eksik ve kötü organize edilmiş bir halk sağlığı sistemi var; mekansal planlama düzenlemeleri konut projelerine yatırım yapmayı zorlaştırıyor; Raporda, yüksek vergilendirmeye sahip olduğu belirtildi.

Yunanistan’ın öncelikleri neler?

– sağlık turizmi için işlevsel bir çerçeve oluşturmak;

– yetkili hükümet organları arasında sorunsuz işbirliğini sağlamak;

– ağırlama personelini yaşlıların sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek;

– halk sağlığı sistemini düzene sokmak ve düzenlemek;

– özellikle turistik bölgelerde birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve e-sağlık hizmetlerini kurmak;

– Kamu ve özel sektördeki ilgili yatırımların derhal uygulanması için gerekli kaynakları ve uygun mali araçları güvence altına almanın yanı sıra kamu-özel sektör ortaklıklarını teşvik etmek.

Bir yanıt yazın