Yunanistan turizmi AB Acil Durum Finansmanı’ndan nasıl yararlanacak?

Altyapıyı modernize etmeyi ve Yunan ekonomisinin direncini artırmayı amaçlayan Yunanistan’ın Turizmi, Kültürü ve Tarım Ürünleri AB Acil Durum Finansmanı’ndan (EU Emergency Funding) yararlanacak. Öte yandan ülke; 18 alanı kapsayan toplam 32 milyar Avroluk bir ulusal kurtarma planı açıkladı.

Yunanistan turizm için yeni ne planladı?

Altyapıyı modernize etmeyi ve Yunan ekonomisinin direncini artırmayı amaçlayan Yunan hükümeti, turizm ve kültür de dahil olmak üzere 18 alanı özetleyen ve toplam 32 milyar Avrodan (düşük faizli krediler dahil) yararlanacak olan bir ulusal kurtarma planı açıkladı.
AB acil durum fonları, üye devletlerin Covid-19 sağlık krizinin etkilerini ele almasına yardımcı olmak için serbest bırakıldı.

Fonlar nereye harcanacak?

Altyapıya ve ülkenin daha yeşil uygulamalara geçişine yönelik eylemlere kanalize edilecek 6,2 milyar avro ile Yunanistan; ülkenin dijital geçişine 2,1 milyar Avro, İstihdam, sosyal uyum ve istihdam becerilerini artırmak için 4,1 milyar Avro ve özel yatırımlara 4 milyar Avro harcayacak.

Turizm ile ilgili olarak, sektörün mevsimselliğini azaltmaya ve geliri artırmaya yönelik eylemler; dağ, din ve deniz turizmi dahil tematik ve alternatif turizm biçimlerinin geliştirilmesi ve erişilebilir altyapı oluşturulması amaçlandı.

Tarımsal gıda planı ne?

Tarımsal gıda sektöründe finansman, Yunan ürünlerinin kalitesini ve rekabet gücünü artıran verimli ve etkili üretim yöntemlerinin uygulanmasını amaçlıyor.
Finansman aynı zamanda Yunanistan’ın yeni bir çevre dostu enerji modeline geçişini de kapsayacak. Sürdürülebilir bir ulaşım sistemi; sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğine ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına karşı direnç sağlamak için eylemler de var.

Bir yanıt yazın