mindevGreecetourism
Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanlığı yeni kalkınma yasasının, Turizm Yatırımlarını İyileştirilme uygulamasını başlattı

YUNANİSTAN’DA TURİZM YATIRIMLARINI iYİLEŞTİRMESİ PROJESİ BAŞLADI

Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanlığı yeni kalkınma yasasının, Turizm Yatırımlarını İyileştirilme uygulamasını başlattı

Yunanistan Turizm Yatırımlarının İyileştirilmesi Projesi

Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanlığı yeni kalkınma yasasının, Turizm Yatırımlarını İyileştirilme uygulamasını başlattı. Ülke, uygun maliyetlerle tesislerin güçlendirmeyi amaçlıyor.

Turizm projelerine Yardım ne kadar?

Bu yardımdan yararlanmak için, yatırım projesinin Avro cinsinden asgari maliyetleri şöyle belirlendi: Büyük şirketler 1.000.000, Orta ölçekli işletmeler 500.000, Küçük işletmeler 250.000, Çok küçük işletmeler 100.000, Sosyal Kooperatif Girişimleri (KİT’ler), Tarım Kooperatifleri (AS), Kentsel Kooperatifler, Üretici Grupları (PO) ve Tarım Ortaklıkları (AES) 50.000.

Turizm Databank International

Greece Tourism Investment Improvement Project

Greek Ministry of Development and Investments launched the implementation of the new development law, Improving Tourism Investments

The Greek Ministry of Development and Investments launched the implementation of the new development law, Improving Tourism Investments. The country aims to strengthen the facilities at affordable costs.

To benefit from this assistance, the minimum costs of the investment project in Euros were determined as follows: Large companies 1,000,000, Medium-sized enterprises 500,000, Small enterprises 250,000, Very small enterprises 100,000, Social Cooperative Enterprises (SOEs), Agricultural Cooperatives (AS), Urban Cooperatives, Producer Groups (PO) and Agricultural Partnerships (AES) 50,000.