YUNANİSTAN’DA YENİ YASA

Yunanistan’da yeni mekansal planlama tasarısı ile Airbnb tarzı operasyonlara sınırlamalar getirilecek ve ıssız adalarda turizm tesislerinin inşasına izin verilecek.

Yeni yasa taslağı ile değişecekler

-Önerilen yasayla ülke saturasyon seviyelerine göre 5 bölgeye ayırıyor ve gelişme sınırları belirliyor:

Saturasyon Kontrollü Kırmızı bölge, Gelişmiş Mavi bölge, Gelişmekte olan Açık Mavi bölge, Hafif Kalkınma Destekli Yeşil bölge ve Seçici Özel Destekli bölge.

-Kırmızı bölgelerde kısa süreli kiralama faaliyetlerine (Airbnb vb) 30 günlük bir sınır getirilecek.

-Tüm adaları içeren gelişmiş bölgede 60 günlük bir sınır koyuyor.

-Kanun ayrıca, sicile kaydedilmesi ve özel turizm bakanlığı mührüne sahip olması gereken kısa süreli kiralama faaliyetlerine ilişkin kalite standartlarını da belirliyor.

-Doymuş ve gelişmiş bölgelerde bu tür faaliyetler için verilen izinlerin sayısını sınırlanıyor.

Issız adalarda yatırım

-Yeni yasa ilk kez ıssız adalarda turizm tesislerinin kurulmasını da öngörüyor.

Kıyı şeritlerinde turizm yapılaşmasına sınırlamalar getiriyor.

-Gelişme düzeyi düşük bölgelerdeki otellerin iyileştirilmesi için AB ve ulusal iyileştirme kaynakları aracılığıyla sübvansiyon sağlanma sağlanacak.

-Airbnb vb kiralık odalar da dahil olmak üzere tüm konaklama sağlayıcılarına uygulanacak olan turizm faaliyetlerine yeni bir para cezası uygulanmasını da öneriliyor.

-Terkedilmiş yerleşim yerlerinin yeniden canlandırılmasını amacıyla Karmaşık turistik konaklama tesisleri kurulacak.

-Rüzgar santrali tesislerinin inşasına ve bazı durumlarda korunan alanlarda, daha fazla golf sahası oluşturulmasına, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan bölgelerde listelenen alanlarda konferans merkezlerinin geliştirilmesine izin verilecek.