Antalya'da otel ciroları
2022 yılının ilk yarısında, 2019 yılı rekor turist sayısından yüzde 23 geriye düşen Antalya, otel ciroları da 2019’un 18 gerisinde kaldı.

2022’DE ANTALYA OTELLERİNDE CİROLAR NE KADAR DÜŞTÜ?

2022 yılının ilk yarısında, 2019 yılı rekor turist sayısından yüzde 23 geriye düşen Antalya, otel ciroları da 2019’un 18 gerisinde kaldı. En büyük ciro düşüşü yüzde 29 ile tatilkörlerinde ve yüzde 23 ile 5 yıldızlı otellerde yaşadı.

2022 ilk yarıda Antalya otellerinde cirolar ne kadar düştü?

Turizm istatistik merkezi Turizm Databank’ın yaptığı analize göre, Antalya otel ciroları 2022 yılının ilk yarısında 2019’un 18 gerisinde kaldı. En büyük ciro düşüşleri yüzde 29 ile tatilkörlerinde ve yüzde 23 ile 5 yıldızlı otellerde yaşadı.

2019 yılı ile karşılaştırıldığına, 2022 yılının ilk yarısında Antalya’da işletme belgeli tesislerde cirolar yüzde 20,6 geriledi. Öte yandan Belediye belgeli tesislerde ise yüzde 37 yükseldi.

Ciro düşüşünün nedenleri neler?

-Turistlerin 2022’de ekonomik tesisleri daha fazla tercih etmesi ilkin geceleme ve dolulukları ardından da ciroları artırdı. Bu yüzden Belediye belgeli tesislerde cirolar yüzde 37 yükseldi.
-Antalya’da otel yatağı arzının çoğunluğunu elinde tutan 5 yıldızlı otellerde yaşanan doluluk artırma faaliyetleri fiyatlara yansıdı. Bu da 5 yıldızlı otellerde ciroların yüzde 23 düşmesine yol açtı.
-Ağrılıklı olarak Rus müşterinin tercih ettiği tatilköyleri azalan Rus turist nedenilye, yüzde 29 ile en büyük ciro düşüşünü yaşadı.
-Ukrayna’nın savaşta olması bu pazardan elde edilen geceleme ve ciroları da düşürdü.
-Antalya’da otel ciroların düşüşünü yavaşlatan pazarlar ise İngiltere ve Almanya oldu.  Polonya, Hollanda, Kazakistan, İran, İsrail, Moldavya, Litvanya ve Romanya da yaşanan geceleme artışları da ciro düşüşünü frenlenyen pazarlar içinde yer aldı.


Antalya’nın tesislerinde 2019’e göre ciro düşüşleri*, %

Değişim, %
Toplam-17,9
Bakanlık belgeli-20,6
Belediye belgeli37,0
*Kültür ve Turizm Bakanlığı Konaklama ve geceleme sayıları ile uluslararası çevrimiçi-çevrimdışı seyahat fiyatlarından tahmin edildi.

HOW MUCH TURNOVER DROPPED IN ANTALYA HOTELS IN 2022?

In the first half of 2022, Antalya fell by 23 percent from the record number of tourists in 2019, and hotel turnover was 18 percent behind 2019. The biggest decrease in turnover was experienced by holidaymakers (29%) and 5-star hotels (23%). According to the analysis made by Tourism Databank, the tourism statistics center, Antalya hotel turnover was 18 percent behind 2019 in the first half of 2022. The biggest reductions in turnover were experienced by holidaymakers (29%) and 5-star hotels (23%). Compared to 2019, in the first half of 2022, the turnover of facilities with operating certificates in Antalya decreased by 20.6 percent. On the other hand, the municipality certified facilities increased by 37 percent.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.