reportdatabank
Turizmdatabank rapor ve araştırlamarı

ANALİZ: 2022 YILI İLK ÇEYREKTE YURTİÇİ TURİZMDE KİMLER KAZANIYOR?

2022 yılı ilk çeyrekte, Türkiye’de yurtiçi turizm harmaları 2019 yılına göre nominal yüzde 75 arttı. Enflasyondan arındırılmış Reel değerlerle ise yüzde 13 düştü. Ama kazananlar da oldu: Bunlar kim?

Yurt İçi Turizmde 2019’a Göre Kimler Reel Kazanç elde etti?

Turizm istatistik merkezi Turizm Databank’ın TÜİK Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerinden yaptığı analize göre, 2022 yılı ilk çeyrekte, Türkiye’de yurtiçi turizm harmaları 2019 yılına göre nominal yüzde 75 arttı. Enflasyondan arındırılmış Reel değerlerle ise yüzde 13 düştü.

Kim kazandı?

2019 yılına göre Reel kazanç elde eden alanlar; paket turlar ve paket dışında kalan otel harcamaları oldu. Analize göre, paket tur harcamaları nominalde yüzde 136 ve reelde yüzde 18 gelişim gösterdi. Diğer yandan, paket tur dışında kalan otel harcamaları da nominalde yüzde 115 ve reelde yüzde 7,5 yükseldi.

Ülkemizde en popüler paket turlar arasında; Karadeniz Turu, GAP Turu, Kapadokya turu, Likya turu, Ege turları, Akdeniz turları, Doğu Anadolu turları, Odunpazarı turları gibi organisazyonlar ilk sıralarda yer alıyor.

Yurtiçi turizmde kaybedenler kim?

Yurtiçi turizmde diğer harcama alanlarında nominalde artış olmasına karşın reelde daralma oldu. En büyük reel daralma, yüzde 47 ile sağlık amaçlı harcamalarda görüldü. Onu yüzde 34 ile giyecek ve hediyelik eşyalar izledi. Seyahat öncesi yapılan hazırlık harcalamarı da yüzde 25 reel düşüş gösterdi. Paket dışındaki yeme içme harcaları da yüzde 12,5 düştü.

YURTİÇİ TURİZM İSTATİSTİKLERİ

WHO WILL WIN IN DOMESTIC TOURISM IN 2022?

In the first quarter of 2022, domestic tourism mixes in Turkey increased by 75% in nominal terms compared to 2019. Real values ​​adjusted for inflation decreased by 13 percent. But there were also winners: Who are they?

According to the analysis made by the Tourism Databank, the tourism statistics center, from the TUIK Household Domestic Tourism data, in the first quarter of 2022, domestic tourism blends in Turkey increased by 75% in nominal terms compared to 2019. Real values ​​adjusted for inflation decreased by 13 percent.

Areas with real income compared to 2019; package tours and hotel expenses that are not included in the package. According to the analysis, package tour expenditures increased by 136 percent in nominal and 18 percent in real terms.

On the other hand, hotel expenditures excluding package tours increased by 115 percent in nominal and 7.5 percent in real terms.

Despite the nominal increase in other expenditure areas in domestic tourism, there was a contraction in real terms. The biggest real contraction was seen in health expenditures with 47 percent. Clothing and souvenirs followed with 34 percent. Pre-trip preparation expenses also decreased by 25 percent in real terms. Food and beverage expenditures outside the package also decreased by 12.5%.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.