paketturgeliri2022ilkyari
Türkiye 2022 yılının ilk yarısında, paket turlarla gelen turist sayısında 2019’a göre büyük düşüş yaşadı. Ancak paket tur geliri küçük oranda yükseldi. Paket turlarda neler değişti?

2022’DE TÜRKİYE PAKET TUR PAZARINDA NELER DEĞİŞTİ?

Türkiye 2022 yılının ilk yarısında, paket turlarla gelen turist sayısında 2019’a göre büyük düşüş yaşadı. Ancak paket tur geliri küçük oranda yükseldi. Paket turlarda neler değişti?

2022’de Türkiye paket tur pazarında neler değişti?

Turizm istatistik merkezi Turizm Databank’ın TÜİK verilerinden yaptığı incelemeye göre, 2022 yılının ilk yarısında, paket turlarla gelen turist sayısında 2019’a göre büyük düşüş yaşandı. Ancak, paket tur geliri küçük oranda yükseldi. Paket turlarda neler değişti?

2022 yılının ilk yarısında paket geliri nasıl arttı?

Türkiye 2022 yılının ilk yarısında, 5,7 milyon paket turistinden 3 milyar Dolar gelir kazandı. 2019 yılına göre, paket turisti yüzde 22 azaldı. Paket tur geliri ise yüzde 3,6 yüksedi. Paket tur gelirindeki artışı, yılın 2.çeyreğinde yaşanan kişibaşına paket tur fiyatlarındaki artış sağladı: Bu dönemde, kişibaşı paket tur geliri de 407 Dolardan 520 Dolara çıktı. Özellikle Rusya ve Ukrayna’nın savaş hali ile turistleri Türkiye dışında seçeneksiz kalması paket tur fiyatları artırdı. Diğer yandan yeniden açılan İngiltere pazarında da fiyatlar ciddi artış gösterdi. Almanya’da ise çok az bir artış yaşadı.

Turizm Databank International

What has changed in the Turkish package tour market in 2022?

In the first half of 2022, Turkey experienced a great decrease in the number of tourists coming with package tours compared to 2019. However, package tour revenue rose slightly. What has changed in package tours?

According to the analysis made by the Tourism Databank, the tourism statistics center, based on TUIK data, in the first half of 2022, the number of tourists coming with package tours decreased significantly compared to 2019. However, package tour revenue rose slightly. What has changed in package tours? In the first half of 2022, Turkey earned $3 billion in revenue from 5.7 million package tourists. Compared to 2019, package tourists decreased by 22 percent. Package tour revenue, on the other hand, increased by 3.6 percent. The increase in package tour income was driven by the increase in package tour prices per person in the second quarter of the year: In this period, package tour income per person increased from $407 to $520. In particular, Russia and Ukraine’s state of war and the fact that tourists have no options outside of Turkey have increased the prices of package tours. On the other hand, prices in the reopened UK market also increased significantly. In Germany, however, there was a slight increase.

2019’a göre Paket Tur Pazarında Durum

Gelir ArtışıTurist artışı
Almanya6,4-0,4
Rusya-29,6-44,2
İngiltere128,262,8