ispanyaTurkiyegelirt2022ilkyarı
2022’de turizmde İspanya ve Türkiye rekabeti sayısal bakımdan Türkiye lehine gelişim gösterdi. Türkiye turist sayısı ve turizm gelirinde aradaki farkı azalttı.

2022’DE TÜRKİYE VE İSPANYA’YA REKABETİ NE OLDU?

2022’de turizmde İspanya ve Türkiye rekabeti sayısal bakımdan Türkiye lehine gelişim gösterdi. Türkiye turist sayısı ve turizm gelirinde aradaki farkı azalttı.

2022 yılında Türkiye ve İspanya’ya rekabeti

Turizm istatistik merkezi Turizm Databank’ın TÜİK ve İNE verilerinden yapıtğı analize göre, 2022 yılının ilk yarısında, İspanya ve Türkiye turizm rekabeti, 2019 yılına göre Türkiye lehine gelişim gösterdi. Türkiye turist sayısı ve gelirde İspanya ile farkı azalttı.

Turist ve gelir farkı kapandı

2019 yılı ilk yarıda, İspanya lehine 20 milyon olan turist sayısı farkı, 2022’de 13 milyon dolayına indi. Öte yandan, İspanya lehine 27 milyar Dolar olan turizm geliri farkı, 2022’de 21 milyar Dolar dolayına düştü. (Eşitlenmiş hesapla gerçek fark gelirde 10 milyar Dolar)

Eşitlenmiş gelirle kişibaşı turist harcaması

Eşitlenmiş Kişibaşı turizm gelirinde ise Türkiye az farkla önde. İki ülkede de 2019’da 750-770 Dolar bandında olan kişibaşı turist harcaması 2022’de 850-870 bandına yükseldi. Türkiye 30-40 Dolar öne geçti. (Resmi olarak İspanya bin Dolar’ın üzerinde açıklasa da kişibaşı geliri, tamamı ülkede kalmıyor.) 

İlk yarıda Turist ve gelir farkları (Türkiye-İspanya)
(Eşitlenmiş Değerler)

2019
Turist
Milyon
2022
Turist
Milyon
2019
Gelir
Milyar
2022
gelir
Milyar
2019
KB
Dolar
2022
KB
Dolar
TÜRKİYE-İSPANYA-20,1-13,8-15,75-10,89-44+35

Turizm Databank International

Competition to Turkey and Spain in 2022

In 2022, the competition between Spain and Turkey in tourism has developed in favor of Turkey in terms of numbers. Turkey has reduced the difference in the number of tourists and tourism income. According to the analysis made by the Tourism Databank, the tourism statistics center, from TÜİK and İNE data, in the first half of 2022, the competition between Spain and Turkey in tourism developed in favor of Turkey compared to 2019. Turkey narrowed the gap with Spain in the number of tourists and income.The difference in the number of tourists, which was 20 million in favor of Spain in the first half of 2019, decreased to around 13 million in 2022.
On the other hand, the difference in tourism income, which was 27 billion dollars in favor of Spain, decreased to around 21 billion dollars in 2022.  (In equalized, the real difference is $10 billion)
In equalized per capita tourism income, Turkey is slightly ahead. In both countries, per capita tourist expenditure, which was in the band of 750-770 dollars in 2019, increased to 850-870 in 2022. Turkey took the lead by 30-40 dollars. (Although Spain officially announced over a thousand dollars, its per capita income does not remain in the country.)