antalya7aylıkgelenturistsayisi2022
2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde Antalya’ya gelen uluslararası turist sayısı yüzde 97,6 artarak 6,71 miılyona uşaltı. 2019’da Antalya 8,1 milyon turist ağırlamıştı.

ANTALYA’YA OCAK-TEMMUZ 2022’DE GELEN TURİST SAYISI

2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde Antalya’ya gelen uluslararası turist sayısı yüzde 97,6 artarak 6,71 miılyona ulaştı. 2019’da Antalya 8,1 milyon turist ağırlamıştı.

Antalya’ya ocak-temmuz 2022’de gelen turist sayısı

Turist sayısında rekor yıl olan 2019 yılının 7 ayında 8,1 milyon uluslararası turist ağırlayan Antalya 2022 yılı ocak-temmuzda 6,71 milyon turiste ev sahibi oldu. 2021 yılına göre yüzde 177 artan turist sayısı 2019 yılına göre yüzde 18 gerilemiş oldu.

7 aylık dönemde 2019 yılını aşan pazarlar içinde Almanya, İngiltere, Polonya, Kazakistan, Romanya, İsrail, Danimarka öne çıkarken Rusya’da yüzde 57 gibi önemli düşüş oldu.

İngiltere ve Ukrayna yer değiştirdi

Turizm istatistik merkezi Turizm Databank’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aldığı verilere göre, İngiltere pazarı 2022 yılında, 2019 seviyesini 210 bin kişi geçerken, bu artış Almanya’da 37 bin kişi oldu. Polonya’daki artış da 92 bin turist oldu. Rusya pazarı ise 2019’a göre 1,7 milyon kişi azaldı. Diğer yandan 2022 öncesi hızlı yükeselen Ukrayna pazarı 394 bin kişi azaldı. Bu Pazar geçiş dönem İngiltere’nin yerinde idi.

Antalya’ya gelen turist sayısı  

20212022%20212022%
TemmuzTemmuzDeğOca-TemmuzOca-TemmuzDeğ
YABANCI1.771.4542.310.39130,43.258.6226.360.84495,2
T.C72.919103.69242,2137.385350.924155,4
TOPLAM1.844.3732.414.08330,93.396.0076.711.76897,6

Turizm Databank International

Number of tourists coming to Antalya in January-July 2022

In the January-July period of 2022, the number of international tourists visiting Antalya increased by 97.6 percent to 6.71 million. Antalya hosted 8.1 million tourists in 2019. Antalya, which hosted 8.1 million international tourists in the 7 months of 2019, which was a record year in the number of tourists, hosted 6.71 million tourists in January-July 2022. The number of tourists, which increased by 177% compared to 2021, decreased by 18% compared to 2019. In the 7-month period, Germany, England, Poland, Kazakhstan, Romania, Israel and Denmark stood out among the markets that exceeded 2019, while there was a significant decrease of 57 percent in Russia. While the UK market exceeded the 2019 level by 210 thousand people in 2022, this increase was 37 thousand people in Germany. The increase in Poland was 92 thousand tourists. The Russian market, on the other hand, decreased by 1.7 million people compared to 2019. On the other hand, the Ukrainian market, which rose rapidly before 2022, decreased by 394 thousand people. This market was in the place of transitional UK.