Avrupa’da otellerin online acentelere (OTA) bağımlılığı artıyor mu?

“Hotrec Araştırdı”

Avrupa otel endüstrisindeki dağıtım kanallarının evrimini, çevrimiçi seyahat acentelerinin (OTA) rolünü araştıran, Hotrec ve Institute of Tourism, HES-SO Valais-Wallis tarafından yapılan European Hotel Distribution Study çalışmasına göre; Otellerin QTA’lara bağımlılığı artıyor.

Online seyahat acentelerinin pazar payı ne kadar büyüdü mü?

34 ülkede 2156 otelden alınan cevaplara göre, 2013 ve 2019 yılları arasında OTA’ların pazar payları Avrupa otel sektöründe % 19,7’den % 29,9’a çıktı.

Otellere doğrudan rezervasyon geriliyor mu?

Öte yandan, Turizmdatabank’ın derlediği bulgular göre;  Avrupa genelinde doğrudan rezervasyonların payı ise bu dönemde; 10 puanın üzerinde gerileyerek % 57,6’dan % 45,5’e düştü.

OTA pazarındaki 3 ana oyuncunun, toplam pazar payı da % 92 ile Booking Holding, Expedia Group ve HRS arasında dağılıyor.

En büyük Online Seyahat Acentesi (OTA) kim?

Booking.com OTA pazarındaki % 68,4’lük payla açık ara önde olurken, payı; son 6 yılda % 8’den fazla artarak % 60,0’dan % 68,4’e yükseldi.
Expedia, son 4 yılda pazar paylarını korudu. 2019’da % 16,3 olan payı 2015’te % 16,8 idi.
Öte yandan HRS’nin pazar payı da % 16,6’dan % 7,2’ye düşüş gösterdi.

Oteller, OTA’lardan baskı görüyor mu?

Bu bağlılık durumu çoğu otel işletmecisi için (% 56) OTA’lar tarafından, bazı konularda baskı gördüklerini beyan etmesine yol açıyor.
Yine anket bulgularına göre; otellerin yaklaşık % 60’ının OTA’larla anlaşmazlıkları oldu. Çatışmalı bu otellerden sadece dörtte biri (% 26) adil ve etkili bir çözüm bulabildi.

Zincir oteller daha az baskı görüyor?

OTA’ya büyük ölçüde bağımlı olan oteller, daha yüksek bir baskı algılıyor. OTA payı % 30-50 olan oteller için baskı var diyenler % 61, OTA payı % 50’den fazla olan oteller için bu oran % 66. Otel zincirlerine ait işletmelerin sayısı (% 47) diğerlerinden daha az baskı hissediyor.

Otellerin Acenta Komisyonları Ne Oldu?

Ankete katılanların yaklaşık % 69’u için standart komisyon oranı aynı kaldı, ancak otellerin önemli bir kısmında (% 27) komisyon oranı arttı.
Otellerin üçte ikisi Booking veya Expedia’nın çevrimiçi ödeme seçeneklerini kullandı. Oteller Aynı oranda sıralamayı etkili bir şekilde iyileştirmek için OTA’nın sunduğu çeşitli olanaklardan yararlandı.
Diğer yandan 2013 yılına göre fiyatları ve müsaitliği manuel olarak yöneten otellerin oranı % 56’dan % 37’ye düşerken, kanal yöneticilerinin kullanımı % 39’dan % 54’e yükseldi.

Otellerin yaklaşık yarısının seyahat arama motorlarıyla entegrasyon seçeneklerini bilmediği 2013 ile karşılaştırıldığında, mevcut ankete katılanların yaklaşık % 80’i, otellerin % 41’i tarafından kullanılan bu dağıtım kanalından haberdar.

Oteller için, en büyük arama motoru kim?

2013 yılında TripAdvisor, % 71’lik bir kullanım payıyla pazardaki baskın arama platformuydu. 2019’da Google Otel Reklamları pazar lideri (% 60), ardından Trivago (% 54) ve TripAdvisor (% 51) geldi.

Dağıtım kanalları pazar payları, %

 20132019
1.Toplam online işlem22,232,9
-OTA’larla yapılan10,229,9
-GDS’lerle yapılan2,02,4
-Sosyal medya ile0,40,7
2.Doğrudan Tlf, mail vb57,645,5
3.Otel,acente vb17,218,1

Bir yanıt yazın