maliyetOteller2022onayLILK
Türkiye’de enflasyon (TÜFE), Ekim 2022’de % 85,51 yükseldi. Bu ayda, otellerde Yiyecek-içecek maliyetleri % 110 arttı.(Inflation (CPI) in Turkey rose by 85.51% in October 2022. Food and beverage costs in hotels increased 110% this month.)

EKİMDE OTEL F&B MALİYETLERİ % 110 ARTTI

Türkiye’de enflasyon (TÜFE), Ekim 2022’de % 85,51 yükseldi. Bu ayda, otellerde Yiyecek-içecek maliyetleri % 110 arttı.

EKİMDE OTEL F&B MALİYETLERİ % 110 ARTTI

Türkiye’de enflasyon (TÜFE), Eylül 2022’de %85,51 yükseldi. Bu ayda, otellerde Yiyecek-içecek maliyetleri % 110 arttı. Turizm istatistik merkezi Turizm Databank’ın TÜİK verilerinden hareketle yaptığı tahmine göre, Eylül ayında F&B ve Enerji maliyetleri da ortalama % 120 yükselirken, personel dahil maliyetler de % 51 arttı. 

OTELLERDE MALİYET ARTIŞI

F&B110,61
F&B+Enerji120,30
TOPLAM115,46