hotelstaffshortage
Pandemin ardından işleri açılan otel sektörü, personel sıkıntısı çekiyor. Bu eksikliğin nasıl aşılacağı tartışılıyor.

OTELLERDE PERSONEL EKSİKLİĞİ NASIL AŞILACAK?

Pandemin ardından işleri açılan otel sektörü, personel sıkıntısı çekiyor. Bu eksikliğin nasıl aşılacağı tartışılıyor.

Otellerde personel eksikliği nasıl aşılacak?

Pandemin ardından işleri açılan otel sektörü, personel sıkıntısı çekiyor. Bu eksikliğin nasıl aşılacağı tartışılıyor. Bulunan bazı öneriler; Dijitalleştirme, esneklik, bilgi güncelleme, çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine uyum ve hijyen olarak özetlendi. McKinsey & Company, İspanya’da giderek yeni becerilere ve uyarlanmış yeteneklere sahip daha fazla profesyonel ihtiyacına yönelik neler yapılabileceğini açıkladı. Öneiler şöyle:

Personel eksikliğini aşmak için öneriler

1. Dijitalleşme, standartları dijital teknolojiler, veri analitiği veya otomasyon gibi yönlerden dönüştürülen sektördeki çalışanları cezbetme, eğitme, yönetme ve elde tutma.

2. Esneklik : Uzaktan çalışma fırsatları artarken otellerin esneklik ve hibrit çalışma modellerine erişim fırsatı sunması.

3. Bilginin güncellenmesi : Oteller, çalışanların becerilerini ve gelecekteki sorunları çözme yeteneklerini geliştirebilecek fırsatları yaratmalı.

4. Sosyal ve yönetişim kriterlerine uyum : Toplumda giderek daha fazla önem kazanan bu kriterlere, çalışanların farkındalığının artırılması ve bunun firma kültürlerine uyumlu hale getirilmesi.

5.Hijyen : Kısıtlamalar kalsa bile, hijyen düzenlemeleri ve protokolleri otelcilik sektörüne nitelikli yeteneklerin kazandırılmasına devam etmeli.