gecekaybı2022altıayRusya
2022 yılının ilk yarısında Rusya ve Ukrayna’nın otellerde yarattığı geceleme kaybı, 2019’a göre, 6 milyona ulaştı. Bu, geceleme kaybının % 70’i oldu.

RUSYA VE UKRAYNA’NIN OTELLERDE YARATTIĞI GECELEME KAYBI

2022 yılının ilk yarısında Rusya ve Ukrayna’nın otellerde yarattığı geceleme kaybı, 2019’a göre, 6 milyona ulaştı. Bu, geceleme kaybının % 70’i oldu.

Rusya ve Ukrayna’nın otellerde yarattığı geceleme kaybı

Turizmdatabank.com’un Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama istatistiklerinden derlediği verilere göre, 2022 yılının ilk yarısında Rusya ve Ukrayna’nın otellerde yarattığı geceleme kaybı 6 milyona ulaştı. Bu, toplam geceleme kaybının % 70’i oldu.

Diğer kayıplar

Savaşın dışındaki nedenlerle otellerin diğer pazarlardan geceleme kaybı da 2,5 milyon oldu. Geceleme kayıplarda, Rusya ve Ukrayna’yı izleyen başlıca ülkeler şunlar: Çin, S.Arabisten, G.Kore, Japonya, Cezayir ve Irak.

Türkiye’ye gelen turistlerin otellerde yaptıkları gecelemeler

Pazarlara göre geceleme kayıplar-Bin (Ocak-Haziran)

Geceleme kaybı
Rusya Fed.-5 017
Ukrayna– 906
Çin– 877
Suudi Arabistan– 645
Güney Kore– 216
Japonya– 130
Cezayir– 126
Irak– 82
Diğer 23 ülke -523

Turizm Databank International

Loss of overnight stay in hotels by Russia and Ukraine

In the first half of 2022, the loss of overnight stays in hotels by Russia and Ukraine reached 6 million compared to 2019. This was 70% of the overnight loss. According to the data compiled by Turizmdatabank.com from the accommodation statistics of the Ministry of Culture and Tourism, the loss of overnight stays in hotels in Russia and Ukraine in the first half of 2022 reached 6 million. This was 70% of the total overnight loss. For reasons other than the war, the overnight loss of hotels from other markets was 2.5 million. The main countries following Russia and Ukraine in overnight casualties are: China, S. Arabia, South Korea, Japan, Algeria and Iraq.