rusUkraynaKonutalımı2022savas
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, bu vataşlarının Türkiye’de konut alımları artıyor: 2022 yılında 8 binden fazla konut aldılar.

SAVAŞ, KONUT ALIMLARINI DURDURMADI

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, bu vatandaşların Türkiye’de konut alımları artıyor: 2022 yılında 8 binden fazla konut aldılar.

Savaş, konut alımlarını durdurmadı

Turizm istatistik merkezi Turizm Databank’ın TÜİK’den aldığı verilere göre, Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, bu vatandaşların Türkiye’de konut alımları artıyor: 2022 yılının 7 aylık döneminde Rus ve Ukrayna vatandaşları 8 binden fazla konut aldı. Ruslar 6,87 bin konut alımı ile ilk sırada ve Ukraynalılar da 1,41 bin ile altıncı sırada. Yani savaş, konut alımlarını durdurmadı. Diğer yandan, konut alımlarında Rusya’yı İran ve Irak izlerken Kazakistan ve Almanya da ilk sıralarda bulunuyor.  

Yabancıların Türkiye’de konut alımları

20212022%
Rusya 2 1246 877223,8
İran 3 6895 31544,1
Irak 3 7314 40518,1
Kazakistan  9531 60768,6
Almanya  9241 57770,7
Ukrayna  5911 412138,9
Toplam 25 31039 72957,0

Turizm Databank International

The war did not stop the housing purchases

While the Russia-Ukraine war continues, the housing purchases of these citizens in Turkey are increasing: they bought more than 8 thousand houses in 2022.

According to the data obtained by the Tourism Databank, the tourism statistics center, from TUIK, while the Russia-Ukraine war continues, the housing purchases of these citizens in Turkey are increasing: In the 7-month period of 2022, Russian and Ukrainian citizens bought more than 8 thousand houses. Russians are in the first place with 6.87 thousand housing purchases and Ukrainians are in the sixth place with 1.41 thousand. So the war did not stop the housing purchases. On the other hand, Russia is followed by Iran and Iraq in housing purchases, followed by Kazakhstan and Germany.